Smart Factory

Poskytujeme profesionální výrobní a logistický engineering a podporu našich řešení 7 × 24 × 365.

Komplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby a logistiky

Naše engineeringové oddělení ERP-PA nabízí řadu vlastních řešení v dnešní době intenzivního rozvoje výrobní inteligence, elektronických podnikových informačních systémů ERP a jejich propojení, známého všeobecně jako Průmysl 4.0.

Naší specializací jsou systémy pro zpracování logistických, výrobních a technologických dat a přístupových systémů. Samozřejmostí je integrace těchto systémů s podnikovými informačními systémy zákazníka, ať už se jedná o SAP, INFOR MOVEX, INFOR M3, INFOR MAX+, APS řešení nebo jiné databázově orientované systémy. V rámci Smart Factory primárně realizujeme systémy spojené s logistikou a efektivitou výroby a skladovým hospodářstvím.

 • Dodáváme systémy pro pořizování, monitorování a vyhodnocování produkčních a technologických dat, SPC moduly, systém sledování výrobní a strojní efektivity včetně parametrů OEE, APS systémy, výrobní WorkFlow, HMI/SCADA aplikace či zakázkový SW (backend/frontend).
 • Poskytujeme vlastní řešení pro monitoring a plánování pohybu vozidel, realizujeme řízené sklady a pickovací systémy a řešení spojená s bezpečností práce.
 • Do navržených řešení standardně implementujeme SW/HW řešení z oblasti IoT a SW produkty umožňující plnou integraci výroby a návazných oblastí v digitální podobě homogenně propojené s manažerskými systémy.

Naše Smart Factory řešení

 • Doplňková řešení pro SAP a INFOR

  Naše realizace rozšiřují funkcionalitu ERP systémů o řešení pro mobilní zařízení v oblasti skladového hospodářství, inventury či osobního managementu. V této oblasti rovněž řešíme plnou integraci výrobních dat v digitální podobě do prostředí ERP systémů (COM interface, datové můstky apod.).

 • eLogistika • LKW

  Systémy umí zajistit a optimálně naplánovat nakládky či zohlednit plán ve vazbě na dopravní situaci. Lze realizovat řešení typu eVjezdy – kontrolovaný vjezd a výjezd do areálu nejen u nákladní a osobní dopravy, ale i autobusové dopravy a hromadného mapování cestujících.

 • Elektronická bezpečnost práce

  Jedná se o systémy a řešení zajišťující plánovaný pohyb operátorů v prostředí výroby ve vazbě na hygienu a bezpečnost práce (rotační systémy). Systémy kontrolující pracovní podmínky (výrobní prostředí, ESD testery). S rozvojem IoT a mobilní techniky i bezpapírové pochůzkové systémy či bezpapírový výkaz obslužného personálu (ostraha, úklid) nebo monitoring vyhrazených oblastí apod.

 • Vyhodnocování efektivity výroby ( OEE, KPI) • PlantWatcher

  Plantwatcher je řešení a trademark společnosti pro systémy zajišťující monitoring a vyhodnocování efektivity výroby. Typicky se jedná o parametr OEE nebo časový snímek výroby. Řešení je možné dle požadavků zákazníka upravit v oblasti uživatelského rozhraní (GUI, ANDON), z pohledu vyhodnocení (vlastní KPI) nebo doplnit o další funkce (kontrolní karta měření) apod.

 • Aplikace pro monitoring a řízení výroby

  Tato oblast představuje řadu vlastních řešení z pozice systémového integrátora, která zajišťují zprostředkování primárních dat z výroby či výrobního zařízení. Jedná se o data spojená se zakázkou nebo produkcí, stabilitou výroby a výrobních procesů včetně MES/trasování (traceability) výroby, výrobních parametrů strojů, řešení podporujících snižování zmetkovitosti, záměn nebo vylepšující logistiku výrobního procesu (vychystávání a přesun dílů) aj.

 • IoT technologie • P4.0 řešení

  Do našich řešení stále více zahrnujeme i SW/HW řešení z oblasti IoT zařízení a SW produkty umožňující plnou integraci logistiky, výroby a návazných oblastí do řešení jako je digitální dvojče, výrobní big data, APS systémy a vytvoření homogenního „smart výrobního prostředí“, a to i v cloudovém prostředí.

Axians chytrá řešení pro výrobu

Naše řešení jsou pojata komplexně a zohledňují všechny realizační aspekty zákazníka. Začínají analýzou u zákazníka přes projektování systému, jeho realizaci a optimalizaci, až po údržbu či systémovou podporu SW/HW, a to včetně správy systému a udržování platných dat (outsourcing).

Implementace vybraného řešení je obvykle realizována jako „dodávka na klíč“ včetně nutné infrastruktury, HW prostředků, případně strojních a pomocných konstrukcí. Při realizaci systémů je samozřejmostí dodržovaní oborových norem VDA, stejně tak i norem ISO a zohlednění metodik využívaných zákazníkem a aktivní součinnost se zákazníkem.

SENIOR PROJECT MANAGER

 • Neměnná a přesná digitální data
 • Úspora nákladů
 • Rozšiřitelnost či možnost roll-out na další linky a provozy
 • Smart řešení "na klíč"
 • ikona - dlaň vzhůru a nad ní ozubené kolečko vyjadřující technologie
  Servisní podpora
Managed Services Bankovnictví a pojišťovnictví

Poskytujeme komplexní Managed Print Services Komerční bance

Komerční banka se v roce 2015 rozhodla přesunout starost o tiskové prostředí na externí dodavatele. KB do té doby pořizovala tiskárny i spotřební materiál do svého vlastnictví. Jen záruční a pozáruční servis byl zajišťován externě.
Více
SAP Průmysl

Komplexní implementace řešení SAP ve společnosti MAGNA Automotive Stity s.r.o

Společnost MAGNA Automotive, výrobce komponentů pro automobilový průmysl, řešila komplexní výměnu ERP systému. Původní ERP systém již nebyl schopen zajišťovat moderní požadavky na automotive procesy, a to především v oblasti výroby a logistiky.
Více
Smart Factory Průmysl

Automatická deklarace výroby v závodě FAURECIA, Plazy

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS BOHEMIA s.r.o., člen koncernu FAURECIA jednoho z předních výrobců Automotive dílů realizoval systém automatické deklarace výroby pro technologický soubor vstřikovna. Provedli jsme kompletní dodávku systému na klíč (HW, SW, montáže), a to s více než 20letými zkušenostmi v daném segmentu průmyslu.
Více
Cloud & Data Center Infrastructure

Implementace řešení dHCI ve společnosti Porsche Česká republika s.r.o.

Společnosti Porsche ČR rostly nároky na infrastrukturu, přičemž stávající řešení už nebylo dostačující. Proto jsme obnovili hardware i software a implementovali inteligentní platformu dHCI, která v současnosti patří mezi nejpokročilejší řešení na trhu.
Více
SAP Průmysl

Bezpapírová výroba v praxi aneb další kroky k Průmyslu 4.0 ve společnosti Dormer Pramet

Společnost Dormer Pramet se intenzivně zabývá inovacemi a optimalizací svých procesů. Pro řízení celé společnosti včetně výroby využívá systém SAP a již delší dobu se zabývala myšlenkou na další digitalizaci výroby. Specialisté společnosti společně s našimi odborníky připravili podrobný koncept, kde všechny oblasti zmapovali a navrhli řešení.
Více
Kybernetická bezpečnost

Bezpečnostní audit u Elektrotrans a.s.

ELEKTROTRANS a.s. je společnost patřící mezi jedničky na českém trhu v zajišťování komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Tato pozice klade vysoké nároky na bezpečnost celé IT infrastruktury společnosti. Elektrotrans jsme pomohli tuto infrastrukturu zkontrolovat pomocí penetračních testů a bezpečnostního auditu.
Více
Kybernetická bezpečnost

Kontrola infrastrukturních prvků pro Schaltag

Axians provedla externí penetrační testy se zaměřením především na hraniční infrastrukturní prvky. Poté následovalo také testování webových aplikací. Součástí testu bylo využití brute force útoku na přihlašovací údaje zaměstnanců. V rámci testování webových aplikací došlo k automatizovanému testu, který byl následován ručním testováním
Více
Kybernetická bezpečnost

Penetrační testování pro Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR spolupracuje s Axians na ochraně své infrastruktury. Axians provedl napříč ministerstvem testy ke zjištění slabých míst a zajištění ochrany aplikací.
Více
Managed Services

Service desk pro české prostředí ThermoFisher

Axians poskytla společnosti Thermo Fisher Scientific podporu při převzetí služby Service desk do domácího prostředí. Služba se skládá z 3-6 lidí včetně dedikovaného Service Delivery Managera, kteří se starají o více než 1000 uživatelů stanic.
Více

Jak vám můžeme pomoci?

Máte projekt? Nějakou otázku? Zajímají vás naše řešení? Kontaktujte nezávazně naše experty skrze kontaktní formulář níže a my se vám co nejdříve ozveme.