Ministerstvo spravedlnosti ČR spolupracuje s Axians na ochraně své infrastruktury.

Axians provedl napříč ministerstvem testy ke zjištění slabých míst a zajištění ochrany aplikací. Externí penetrační testy, interní penetrační testy a testování webových aplikací jsou základní kontroly zaměřené především na hraniční infrastrukturní prvky, interní IT a webové aplikace ministerstva. Součástí testování bylo využití brute force útoku na přihlašovací údaje zaměstnanců.

Standardy, které byly využity:

  • The Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
  • Penetration Testing Execution Standard (PTES)
  • Open Web Application Security Project (OWASP)

Benefity pro zákazníka:

  • Posouzení vystavení podniku hrozbám a zranitelnosti
  • Snížení bezpečnostního rizika pro organizaci
  • Soulad s bezpečnostními standardy, zákony, bezpečnostní politikou organizace i s best practices
  • Ověření účinnosti bezpečnostních kontrol a bezpečnostních procesů