Poskytujeme Komerční bance kompletní tiskové řešení

Komerční banka a.s. se v posledních letech soustřeďuje na hlavní činnost společnosti, což jsou zejména bankovní služby. Ostatní podpůrné služby se KB snaží postupně přesouvat na externí dodavatele tak, aby zaměstnanci KB byli co nejméně zatěžováni a mohli se plně soustředit na svou prioritní činnost.

Výchozí situace

Komerční banka se v roce 2015 rozhodla přesunout starost o tiskové prostředí na externí dodavatele. KB do té doby pořizovala tiskárny i spotřební materiál do svého vlastnictví. Jen záruční a pozáruční servis byl zajišťován externě. Tento systém způsoboval komplikace, které již nejsou kompatibilní se současnými trendy pro tuto oblast. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 předních společností z oblasti tiskových služeb. Výběrové řízení mělo hned několik kol včetně testování nabízených produktů. Vítězem se stalo konsorcium firem HP (Hewlett-Packard), Proimpo, s.r.o. (Kyocera) a naše společnost Axians, která celý projekt zaštiťuje.

Společně s našimi partnery jme Komerční bance nabídli jak cenově, tak i technicky nejvýhodnější řešení. Neodmyslitelnou výhodou byla také dlouholetá spolupráce s KB a s tím spojená velká znalost prostředí Komerční banky.

Dodáváme tiskárny, multifunkční zařízení a staráme se o celé portfolio tiskáren KB po celé ČR

Řešení a realizace

“MPS” jako outsourcing služba

V roli poskytovatele služby dodáváme Komerční bance nové tiskárny a multifunkční zařízení podle požadavků KB. Nová zařízení jsou pořizovaná formou outsourcingu. Tzn., že zařízení je vedeno v majetku dodavatele a celé tiskové řešení je poskytováno formou služby, která je hrazená v závislosti na počtu vytištěných stran a nájmu za nové zařízení. Součástí služby je i převzetí péče o stávající portfolio tiskáren a multifunkčních zařízení ve stejném servisním módu jako u nových zařízení. Jedním z hlavních požadavků na dodavatele při výběrovém řízení byla funkcionalita automatického objednání spotřebního materiálu.

Poskytovaná služba využívá denního reportingu KB, který obsahuje všechna data a informace o strojích zařazených do tiskové služby. To je 98 % tiskových zařízení KB. Resp. se jedná o všechny tiskárny a multifunkční zařízení, které jsou zapojeny do datové sítě KB. Při reportingu informací je zachována vysoká úroveň bezpečnosti dat.

Automatizované notifikace 

Data zpracováváme automaticky speciálním nástrojem, který zajišťuje notifikaci jednotlivých dodavatelů o nutnosti zaslání nových tonerů a spotřebního materiálu. Spotřební materiál je následně dodáván na všech 400 pracovišť KB po celé České republice. Důležitou součástí služby je i péče o tzv. „Seznam kontaktních osob“, který poskytovatel aktualizuje. Jedná se o klíčovou službu, díky které se musí spotřební materiál doručit „do správných rukou“. Doručení spotřebního materiálu na jiné místo či pracoviště by na straně KB způsobovalo velké provozní problémy. Od spuštění uvedené služby si mohou uživatelé objednat „Sběrné boxy“, do kterých budou odkládány spotřebované cartridge tonerů. Tyto boxy jsou následně vyprazdňovány na základě jednoduchého požadavku na odvoz prázdných tonerů.

Axians Service Desk

Uživatelé tiskáren a multifunkčních zařízení nám musí zhruba polovinu servisních požadavků hlásit prostřednictvím ServiceDesku KB. Jedná se zpravidla o zhoršenou kvalitu tisku či tiskárnu zcela mimo provoz, kdy tiskárna nemůže vygenerovat požadavek na servis. Neoddělitelnou součástí služby je náš Axians Service Desk, který přijímá požadavky ServiceDesku KB a uživatelů tiskových služeb. Náš Service Desk zajišťuje následné vyřešení všech požadavků KB nejpozději následující pracovní den. Zajišťujeme řešení požadavků prostřednictvím 7 servisních poboček po celé ČR.

Pravidelný reporting

Další významnou součástí služby je reporting a pravidelné vyhodnocování služby na schůzce projektového týmu a zástupců Komerční banky a našeho týmu MPS. Jedním z našich úkolů je návrh optimalizace provozu tiskáren a multifunkčních zařízení, který potom připomínkuje a schvaluje projektový tým. Následně v rámci optimalizace zajišťujeme instalace a reinstalace zařízení tak, aby zařízení nebyla přetěžována a v některých případech naopak svou kapacitou předimenzována.

Součástí Managed Printing Services KB jsou i tyto služby

  • Dodání
  • Instalace
  • Stěhování – přesuny a odvozy tiskáren
  • Změny konfigurací
  • Servisní služby
  • Preventivní prohlídky
  • Optimalizace a návrh tiskového řešení
  • Komplexní správa spotřebního materiálu
  • Vyhodnocení a reporting služby
  • Speciální služby