Společnost Faurecia s námi spolupracovala na řešení automatické deklarace výroby pro technologický soubor vstřikovna.

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS BOHEMIA s.r.o., člen koncernu FAURECIA jednoho z předních výrobců Automotive dílů realizoval systém automatické deklarace výroby pro technologický soubor vstřikovna. Provedli jsme kompletní dodávku systému na klíč (HW, SW, montáže), a to s více než 20letými zkušenostmi v daném segmentu průmyslu.

Faurecia Interior Systems Bohemia je členem francouzského koncernu FAURECIA. Faurecia je světový lídr v oblasti projektování, výroby a marketingu automobilového vybavení.

Výchozí situace

Deklarace výroby probíhala pomocí papírové evidence a pořizovaná data byla následně elektronizována v prostředí Microsoft Office. Tento způsob pořizování produkčních dat byl pro počet projektů a jednotlivých zakázek nevyhovující a neumožňoval operativní vyhodnocení výroby, on-line zpětnou vazbu z výroby. Možnost reakce na provozní stav, provozní události byla realizovatelná s časovým zpožděním v řádu hodin.

Po HW stránce byla vstřikovna osazena různými modely vstřikolisů od výrobců En-gel, KraussMaffei, Battenfeld, Haitan aj.

Očekávání zákazníka

Společnost FAURECIA prostřednictvím vstupních požadavků nastavila základní rozsah a funkcionalitu realizovaného řešení a očekávané aplikační přínosy pro vstřikovnu.

 • Přesnost a neovlivnitelnost dat, automatický sběr požadovaných dat na pozadí výroby
 • Vyloučení vlivu „lidského faktoru“, přesné a striktní hodnoty
 • On-line dostupné informace o výrobě a stavu vstřikovny, zrychlení odvodu výroby
 • Zlepšení dohledu na vytížení strojů (deklarace zmetků, odstávek)
 • Minimální časová prodleva mezi výrobou a managementem
 • Zachování stávajících výstupů pro udržení kontinuity při řízení výroby

Dále byly definovány obecná očekávání-přínosy s ohledem na etapovité nasazení i na další části výroby (výrobní a finalizační kroky a linky).

 • Standardní centrální databázová platforma MS SQL server, jedno centrální úložiště pro všechna výrobní zařízení
 • Unifikované HW prostředky, nízká režie náhradních dílů/servisu
 • Otevřenost a škálovatelnost systému (možnost doplnění o další funkce nebo o další výrobní zařízení, snadná výměna dat s ostatními systémy)
 • Archivace vybraných dat v požadovaném rozsahu a délce, možnost doplnění o nastavení alarmových hladin (timeout, počet cyklů apod..)
 • Možnost reportů dle požadavku zákazníka, klientské pohledy na data
 • Možnost exportu dat do prostředí MS Office (Word, Excel, Access)
 • Datový interface s ERP systémem SAP (datová pumpa)

Navrhli jsme systém PlantWatcher, který je určen pro sledování (činnost, efektivita, využití)

Řešení a realizace

Ze systému PlantWatcher jsme nasadili moduly Server, Viewer, Orchestrator a Connector.

 • Výrobní zařízení, která mají standardní COM rozhraní (možnost použití OPC server)
 • Výrobní zařízení, která umožňují binární výstupy popisující stav stroje
 • Ruční operace, kde je možno definovat začátek a konec operace (operátor, binární výstupy)

 

Systém PlantWatcher

Systém PlantWatcher je naše technologické řešení typu klient server s databázovou platformou Microsoft SQL server a web platformou Microsoft IIS. Systém PlantWtacher je modulární

Použité technologie

Systém PlantWatcher byl nasazen na technologický soubor vstřikovna – celkem je v systému monitorováno a vyhodnocováno 29 vstřikolisů. Pro vlastní řešení byly vstřikolisy doplněny o 3 binární výstupy a jejich vzájemná kombinace umožnila vyhodnocovat minimálně tyto 3 základní stavy: automatický chod stroje, výměnu formy a vystříknutí kusu. Systém PlantWatcher na základě informace o výměně formy (fyzický binární signál ze zařízení) zahájí výrobní zakázku s neidentifikovaným materiálem, do které bude přidávat na základě signálu o vystříknutí (v automatickém režimu) dokončené kusy. Takto založená výrobní zakázka bude kdykoliv v jejím průběhu nebo po dokončení klasifikována (přiřazen výrobek) přípravářem výroby nebo mistrem. Klasifikovaná zakázka je odváděna pomocí “Datové pumpy MES” do ERP systému SAP.

Nová zakázka začíná vždy se začátkem výměny formy a trvá až do začátku další zakázky (další výměny formy, změna zakázky od signálu výměny formy). Neklasifikovaná zakázka je zobrazena na přehledové obrazovce systému – panel PC v prostoru výroby, tak aby mistr/příprava výroby měli přehled o aktuálním stavu systému – klasifikace vyráběné dávky deklarována vždy po výměně formy. Systém PlantWatcher provozován v nepřetržitém provozu a ve výrobě je umístěno 10 panel PC pro klientské rozhraní. Reportní část systému je využívána managementem výroby pro řízení výroby a reporting statistik pro každodenní meetingy výroby (reporty, tabulky).

Nasazení systému PlantWatcher umožnilo odbourat papírovou podobu vykazování výroby. Aktuální výrobní data jsou on-line dostupná výrobnímu managementu a pomocí výstupů dle Faurecia standardu využívána přímo na výrobních poradách managementu a slouží jako striktní podklad pro strategická výrobní rozhodnutí.

Jednoznačně se nám vrací čas a úsilí, které jsme věnovali vstupní analýze a optimalizaci systému v podobě úspory času operativního managementu výroby a především ve formě podrobného vyhodnocení výroby formou KPI parametrů – tabulky, grafy a přesným přehledem výroby pro jednot-livé stroje. Navíc pro blízkou budoucnost, v rámci roll-out na další stroje/střediska, i možností definicí KPI parametrů pro další specifické technologie… a samozřejmě unifikací řešení, kdy pro všechny výrobní technologie (přes 40 výrobních zařízení) je použit jednotný HW a princip činnosti systému.

CONTROLLER

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS BOHEMIA s.r.o

Benefity pro zákazníka

 • Sledování stavu stroje (běží/setup/prostoj) – časový snímek
 • Klasifikace prostojů (uživatelský číselník)
 • Počítání kusů – (OK/NOK)
 • Klasifikace zmetků (uživatelský číselník)
 • Vyhodnocení KPI parametrů a reporty KPI, kusy, prostoje, časový snímek …
 • Plánování směn
 • Dohledatelnost úkonů
 • Členění strojů do skupin, lokací (stroj, skupina, hala, závod…)
 • Možnost lokální reakce systému na události (maják, siréna)
 • Vzhled/grafická podoba Viewer/Orchestrator/Andon na přání zákazníka