Společnost MAGNA Automotive s námi spolupracovala na implementaci SAP ERP pro systematizaci plánování a řízení výroby a potřebné infrastruktuře

Společnost MAGNA Automotive (dříve Klein Automotive) se zabývá výrobou pro automobilový průmysl.
Hlavní technologií je lisování (tváření kovů lisováním za studena), tedy výroba kovových výlisků na lisech do 10 000 kN, dále svařování od jednoduchých dílů až po složité sestavy karosářských dílů, obrábění železných i neželezných kovů třískovým obráběním především na CNC strojích, tepelné zpracování pro výrobu ve větších sériích či montáž apod.

Výchozí situace

Společnost s námi řešila komplexní výměnu ERP systému. Původní ERP systém již nebyl schopen zajišťovat moderní požadavky na automotive procesy, a to především v oblasti výroby a logistiky. Vzhledem k tomu že ERP systém byl složen ze dvou systémů (zvlášť ekonomika a zvlášť výroba), byla ekonomická data ohledně výroby dostupná s obrovským zpožděním bez možnosti jejich hlubšího rozboru. Rozhodla se pro řešení na platformě SAP a nás si vybrala jako implementátora.

Projektem jsme pověřili tým zkušených konzultantů a programátorů

Po intenzivní analýze a společných workshopech jsme sestavili detailní koncept pro všechny moduly

Řešení a realizace

V rámci realizace projektu jsme implementovali systematizaci plánování a řízení výroby pomocí SAP ERP, zjednodušení a přeznačení soustavy skladů společnosti, radikální změnu evidence materiálu přechodem od kódování pomocí šarží k evidenci pomocí manipulačních jednotek, přechod na sledování ekonomiky zakázek. Dodali jsme a nainstalovali také potřebnou infrastrukturu, která se skládala ze serverů, řešení pro Business continuity/Disaster recovery, čteček čárových kódů a zrealizovali jsme také wifi pokrytí v provozech.

Základem úspěšného zavedení systému SAP bylo podrobné testování všech důležitých procesů, které probíhalo napříč všemi procesy na základě pečlivě vypracovaných integračních scénářů – a to v několika stupních a vlnách. Závěrečné testování a převzetí příslušného procesu vždy prováděli klíčoví uživatelé KA za přítomnosti vedení společnosti, které celé implementaci věnovalo velkou pozornost. Součástí testování bylo i provedení rozsáhlých zátěžových testů – prakticky už na kompletní infrastruktuře. Následovaly 3 měsíce optimalizačního provozu se zvýšenou podporou ze strany Axians.

Projekt byl dokončen ke spokojenosti zákazníka a výsledná implementace systému SAP představuje jednu z nejkomplexnějších implementací ve středně velké společnosti v ČR. Již za krátkou dobu po startu bylo vidět úspěšné směřování k naplnění hlavních cílů implementace.

Již v rámci testovacího provozu jsme byli schopni optimalizovat některé procesy v praxi. Reálné a komplexní hodnocení systému, včetně přínosů pro řízení společnosti, budeme schopni objektivně hodnotit nejdříve po ročním ostrém provozu.

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

MAGNA AUTOMOTIVE STITY S.R.O.

Benefity pro zákazníka

  • Zvýšení kvality výroby
  • Zlepšení v oblasti plánování výroby
  • Detailní přehled o jednotlivých výrobních zakázkách
  • Kompletní přehled o šaržích jednotlivých komponent nutných pro realizaci výrobních zakázek
  • Radikální změna evidence materiálu přechodem od kódování pomocí šarží k evidenci pomocí manipulačních jednotek, přechod na sledování ekonomiky zakázek
  • Dosledovanost při výrobě
  • Zavedení sledování ekonomiky zakázek
  • Zvýšený komfort při zpracování ekonomických agend