Společnost Porsche Česká republika s námi spolupracovala na řešení IT infrastruktury.

Porsche Česká republika s.r.o. patří do obchodní skupiny Porsche Holding a je největším dovozcem osobních a užitkových vozidel do České republiky.
Zastupuje největšího evropského výrobce automobilů Volkswagen Group a jeho značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen užitkové vozy. Kromě toho zprostředkovává komplexní související zákaznické služby, od výhodného financování po autopůjčovnu Das RentAuto.

Společnosti rostly nároky na infrastrukturu, přičemž stávající řešení už nebylo dostačující. Proto jsme obnovili hardware i software a implementovali inteligentní platformu dHCI, která v současnosti patří mezi nejpokročilejší řešení na trhu.

Výchozí situace

Společnost používala řešení postavené na HPE serverech, FC SAN a diskových polích IBM V3700, v tradiční 3vrstvé architektuře bez jakékoli centralizované správy řešení.
Když bylo potřeba provést jakoukoliv změnu, každá vrstva musela být konfigurována, monitorována a řízena zvlášť. Stávající řešení navíc přestávalo stačit rostoucím nárokům firmy na IT infrastrukturu. Nasazování nových aplikací a upgrady byly buď nemožné, nebo neekonomické. Jednalo se o dlouhodobě neudržitelné řešení.

Sestavili jsme tým specialistů, zanalyzovali situaci v Porsche ČR a se zákazníkem vše důkladně prodiskutovali.

Navrhli jsme řešení HPE Nimble Storage dHCI, které jsme poté implementovali.

Řešení a realizace

Problém jsme vyřešili implementací dHCI

Nimble Storage dHCI je inteligentní platforma, která spojuje výpočetní, úložné a virtualizační technologie do jednoho řešení se snadnou správou, vysokou odolností a efektivní škálovatelností všemi směry. Pomocí AI monitoruje infrastrukturu, udržuje optimalizovaný výkon, predikuje problémy a předchází jim. Jedná se o nejkomplexnější a nejpokročilejší řešení na trhu. Řešení je vhodné pro společnosti, které potřebují dynamickou, škálovatelnou a plně virtualizovanou infrastrukturu, u které se zároveň očekává predikovatelný růst výpočetního výkonu spolu se storage kapacitou.

Díky profesionálnímu přístupu společnosti Axians k návrhu a realizaci řešení, máme nyní nové možnosti škálovat naše IT potřeby v rámci řešení HPE dHCI. To jednoznačně vede k zrychlení našich reakcí na dynamicky se vyvíjející potřeby v našem podnikání. V neposlední řadě oceňujeme zvýšení bezpečnosti, centrálního monitoringu a řízení naší infrastruktury, které nám přináší efektivnější využití lidských zdrojů v rámci uvolnění kapacit pro naše další interní projekty.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA

PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Nimble Storage dHCI se skládá z těchto částí:

 • Storage vrstva: Jako storage vrstva je využíváno diskové pole Nimble. Uživatel má na výběr jak hybridní, tak all-flash variantu. Podporovaná konektivita pro dHCI je 10 GB iSCSI.
 • Servery: Pro výpočetní vrstvu je možné použít ProLiant servery DL360 nebo DL380 Gen10. Servery je možné hardwarově přizpůsobit potřebám uživatele.
 • Hypervizor: Řešení podporuje VMware ESXi.
 • Management: Management tvoří Stack Setup, Stack Manager a VMware vCenter. Tyto nástroje umožňují rychlé a snadné nasazení clusteru, detailní vizibilitu ProLiant serverů a jednoduchou správu a nastavení VMFS datastorů.
 • Network switche: dHCI stack vyžaduje dva redundantní top-of-rack switche, které zprostředkují konektivitu minimálně 10 Gbit/s. Podporovaná je široká škála modelů, zejména FlexFabric 5700, 5710, 5940, 5945 nebo StoreFabric M-Series.
 • InfoSight: Jedná se o nástroj, který monitoruje infrastrukturu, predikuje problémy a předchází jim. Předpokládá potřeby úložiště a výpočetní techniky a díky tomu udržuje optimalizovaný výkon

Benefity pro zákazníka

 • Výkon: Nové řešení je výrazně výkonnější a společnost má volnější prostor pro budoucí růst.
 • Flexibilita: Klient může svou infrastrukturu rozšiřovat a škálovat všemi směry.
 • Centralizovaná správa: dHCI spojuje výpočetní, úložné a virtualizační technologie do jednoho řešení a přináší snadnou a jednotnou správu.
 • Snadná implementace: Přechod z předchozího řešení na dHCI proběhl hladce. Klient nadále pracuje s prostředím, které zná – pouze mu přibyla jedna záložka s pohledem na dHCI řešení jako celek.
 • Predikce problémů: Nástroj InfoSight monitoruje infrastrukturu, predikuje problémy a předchází jim. Díky tomu jsou vyřešeny dřív, než naruší chod společnosti.
 • Časová nenáročnost: Správa je rychlejší a jednodušší. Díky tomu klient může efektivněji využít lidské zdroje pro jiné úkoly.
 • Úložiště: Nové řešení využívá funkce redukce dat, která zvyšuje efektivitu uložených dat.
 • Zálohy: Redesign backupu a doplnění stávajícího řešení o deduplikační appliance HPE StoreOnce zrychlily a zefektivnily ukládání záloh.