ENTERPRISE NETWORKS

Síťová automatizace

Výběr správných nástrojů pro automatizaci sítě je klíčový. Definuje možnosti a efektivitu řešení. S jasným pochopením vašeho stávajícího prostředí a plánovaných cílů automatizace vás povedeme při objevování řešení šitých na míru vašim jedinečným potřebám.

Váš průvodce škálovatelnou automatizací IT pro firmy

V Axians vám pomůžeme zorientovat se ve výzvách a ponoříme do hloubky posouzení vašich současných procesů. Vypíchneme oblasti zralé na vylepšení automatizace, abychom vám zajistili maximální přínosy.

 • Úspory provozních nákladů díky lepšímu zabezpečení, dostupnosti, produktivitě a udržení talentů.
 • Zlepšené zabezpečení díky standardizaci konfigurace a dodržování předpisů
 • Lepší dostupnost sítě díky zachycení a omezení lidských chyb a chybných konfigurací
 • Zvýšení produktivity síťových týmů díky automatizaci repetitivních úkolů
 • ikona - tři panáčci
  Udržení talentů v důsledku zmírnění nedostatku dovedností při automatizaci jednoduchých úkolů

Nejčastější výzvy našich zákazníků

 • Inženýrský tým často bojuje s rozdíly mezi zaznamenanými IP adresami a těmi, co jsou ve skutečnosti nastaveny na jednotlivých zařízeních. Tyto nesrovnalosti nejenže komplikují řešení problémů, ale také představují překážku pro hladký chod sítě.
 • Nejednotná nastavení sítě v minulosti vedla k výpadkům, zejména v čase nejvyšší zátěže, což mělo za následek významné finanční ztráty.
 • Zařízení, jejichž nastavení nesplňují aktuální standardy a bezpečnostní postupy, ohrožují síť možnými zranitelnostmi.
 • Při rozšiřování sítě je často náročné získat přesný přehled o zařízeních, což vede k nesprávným připojením a následným výpadkům služby. Tyto problémy nejenže zvyšují náklady na provoz, ale také způsobují nespokojenost u koncových uživatelů.

Source of Truth

V kontextu automatizace sítě SoT označuje systém nebo úložiště, kde jsou uložena definitivní data o síti, jako jsou konfigurace, zařízení, připojení, IP adresy atd.  SoT je základním prvkem každé strategie automatizace sítě. 

 

 Jak to bude probíhat?

 • Počáteční vyhodnocení: Posuzujeme a chápeme současnou síťovou infrastrukturu, zdroje dat, nástroje a procesy. To zahrnuje zjištění, kde jsou data v současné době uložena a jak je k nim přistupováno, a také budoucí potřeby v návaznosti na osvědčené postupy automatizace sítě.  
 • Definování datového modelu: Na základě posouzení stanovíme, jaký druh dat bude v SoT uložen. Jako příklad lze uvést konfigurační data a šablony konfigurací, schémata IP adres či rozhraní. Nicméně můžeme vyvinout strukturovaný datový model k zachycení všech potřebných podrobností. 
 • Výběr platformy: V závislosti na velikosti a složitosti sítě a požadavcích zákazníka doporučíme vhodnou platformu nebo nástroj pro SoT. Může se jednat o různé nástroje, od jednoduchých databází nebo tabulek pro menší sítě až po specializované nástroje, jako je NetBox, pro složitější prostředí. 
 • Import dat: Pomůžeme vám naplnit zvolenou platformu aktuálními daty o síti. Během tohoto procesu zajistíme normalizaci dat, tj. zajištění konzistentního formátu a struktury.  
 • Integrace s nástroji pro automatizaci: Síla SoT se projeví, když je úzce integrována s nástroji a skripty pro automatizaci sítě. Nastavíme potřebné rozhraní API, konektory nebo integrace, abychom zajistili, že vaše automatizační pracovní postupy budou moci spolehlivě provádět dotazy a aktualizace SoT. 
 • Údržba: Vytvoření SoT není jednorázový úkol. Vyžaduje průběžné aktualizace a kontroly, aby byla zajištěna jeho přesnost v čase. Zavedeme procesy a případně automatizační kontroly, abychom zajistili, že data zůstanou aktuální a přesná. Můžeme pomoci stanovit pravidla správy, která rozhodnou, kdo a jak může SoT aktualizovat. 
 • Školení a dokumentace: Po nastavení proškolíme příslušné síťové a IT týmy, jak SoT používat, aktualizovat a využívat. Poskytneme vám komplexní dokumentaci, která zajistí přehlednost a bezproblémový provoz vašich týmů. 

 

Pokud budujete řešení pro síťovou automatizaci, měli byste SoT zvážit ve velmi rané fázi, protože bude sloužit jako autoritativní zdroj pro vaši automatizaci sítě. Bude velkým zlepšením, pokud bude integrován s některým ze stávajících nástrojů pro síťovou automatizaci. 

Network assurance and compliance

Využijte Network Assurance k zajištění toho, aby síť fungovala tak, jak . Tato služba zajišťuje, že síť poskytuje konzistentní výkon, dostupnost a zabezpečení, aby splňovala technické i obchodní cíle. Network compliance zajišťuje, že síť dodržuje specifické předpisy, normy a interní zásady. Kontroly mohou zahrnovat aspekty, jako jsou standardy konfigurace, bezpečnostní zásady a regulované předpisy specifické pro dané odvětví.

 

Co vám v rámci služby nabízíme?

 • Definice zásad a standardů: Pomáháme zákazníkovi vytvořit nebo upřesnit soubor standardů a zásad, které by měla síť dodržovat. Může se jednat o šablony konfigurace ze SoT, bezpečnostní standardy zákazníka nebo obecné osvědčené postupy.  
 • Výběr vhodných nástrojů: Nasadíme nástroje pro zajištění a dodržování předpisů v síti vhodné pro velikost, složitost a specifické požadavky sítě. Nástroje jako Cisco DNA Center, IP Fabric nebo vlastní skripty.  
 • Automatizace kontroly: Implementujeme automatizované kontroly shody v rámci vybraných nástrojů. Ty mohou pravidelně posuzovat konfigurace zařízení podle šablon nebo zásad. Lze také monitorovat stav zařízení nebo sítě, aby se zajistilo, že zařízení fungují podle očekávání.  
 • Integrace se stávajícími systémy: Nastavíme potřebné rozhraní API, konektory k nástrojům ITSM nebo vašemu systému správy konfigurace, abychom mohli upozorňovat na odchylky nebo je přímo napravovat.   
 • Strategie nápravy: Konfigurace zařízení se mohou lišit v závislosti na zásadách správy změn zákazníka. Poskytneme doporučení ohledně integrace automatizace v rámci těchto postupů správy změn. Pokud je to proveditelné, můžeme navíc navrhnout automatizované pracovní postupy pro řešení konfigurací, které nejsou v souladu, nebo pro řešení anomálií výkonu.  
 • Reportování: Pro stakeholdery lze vytvářet pravidelné zprávy, které ilustrují úroveň dodržování předpisů a případné zjištěné nedostatky.  
 • Školení a dokumentace: Proškolíme a seznámíme váš síťový tým s nástroji a procesy zavedenými pro zajištění a dodržování předpisů, aby mohl řešení provozovat. Poskytneme vám komplexní dokumentaci, která zajistí přehlednost a bezproblémový provoz vašich týmů. 
 • Přezkoumání a vylepšení: V průběhu času, jak se síť vyvíjí, pomůžeme s revizí a zdokonalením automatizačních strategií, abychom zajistili, že budou i nadále vyhovovat potřebám zákazníka. 

 

Zajištění a dodržování shody se provádí pouze pro čtení a v zařízeních se nic nemění. Jedná se o skvělý výchozí bod pro automatizaci v době, kdy se důvěra teprve buduje. 

Automatizace správy konfigurace sítě

Automatizace správy konfigurace sítě umožňuje automatické zajišťování, nasazování, aktualizaci a monitorování konfigurací síťových zařízení. Namísto ručního konfigurování jednotlivých zařízení mohou síťoví profesionálové definovat požadované konfigurace a pomocí nástrojů pro síťovou automatizaci zajistit, aby tato nastavení byla konzistentně aplikována na všechna zařízení v síti. To umožní orchestraci sítě a konzistentní konfigurace napříč zařízeními, sníží dobu nasazení a chybné konfigurace způsobené lidskou chybou. Zálohování a validace konfigurace umožňují rychlé obnovení do známého funkčního stavu nebo zcela zabránit implementaci změn. 

 

Jaké jsou jednotlivé fáze v rámci naší služby?

 • Počáteční vyhodnocení: Prvním krokem k automatizaci konfigurace zařízení je pochopení současného stavu sítě, používaných zařízení a konkrétních požadavků a cílů zákazníka v oblasti automatizace.  
 •  Výběr vhodných nástrojů: Na základě posouzení potřeb doporučíme vhodné nástroje a platformy pro automatizaci. Na výběr může být Ansible, Cisco DNA Center nebo další v závislosti na prostředí.  
 •  Šablony konfigurace: Ve spolupráci se zákazníkem definujeme standardní konfigurační šablony pro různé typy zařízení a síťové role.  
 • Automatizované nasazení: Nastavíme pracovní postupy, které umožní automatické zajišťování a konfiguraci nových zařízení při jejich přidávání do sítě. 
 • Integrace správy změn: Integrace automatizačního systému s procesy správy změn zákazníka, která zajistí, že všechny změny konfigurace budou před nasazením sledovány, ověřovány a schvalovány.  
 •  Automatizované zálohování: Zavedení postupů pro automatizované zálohování konfigurací zařízení, které zajistí, že v případě potřeby bude možné rychle obnovit poslední nezávadný stav.  
 •  Ověřování a testování: Před nasazením automatizace v ostrém prostředí vytvoříme testovací prostředí pro ověření automatizačních skriptů a procesů. Tím zajistíme spolehlivost automatizačních pracovních postupů. 
 • Vzdělávání: Poskytneme komplexní školení síťového týmu zákazníka týkající se používání automatizačních nástrojů, interpretace protokolů a výstrah a řešení případných problémů. 
 • Revize a iterace: Postupem času, jak se síť vyvíjí, revidujeme a zdokonalujeme automatizační strategie, abychom zajistili, že budou i nadále vyhovovat potřebám zákazníka. 

 

Automatizace správy konfigurace sítě nejen zefektivňuje provoz, ale také zvyšuje jeho odolnost a bezchybnost.

Reference našich zákazníků

Managed Services Bankovnictví a pojišťovnictví

Poskytujeme komplexní Managed Print Services Komerční bance

Komerční banka se v roce 2015 rozhodla přesunout starost o tiskové prostředí na externí dodavatele. KB do té doby pořizovala tiskárny i spotřební materiál do svého vlastnictví. Jen záruční a pozáruční servis byl zajišťován externě.
Více
SAP Průmysl

Komplexní implementace řešení SAP ve společnosti MAGNA Automotive Stity s.r.o

Společnost MAGNA Automotive, výrobce komponentů pro automobilový průmysl, řešila komplexní výměnu ERP systému. Původní ERP systém již nebyl schopen zajišťovat moderní požadavky na automotive procesy, a to především v oblasti výroby a logistiky.
Více
Smart Factory Průmysl

Automatická deklarace výroby v závodě FAURECIA, Plazy

FAURECIA INTERIOR SYSTEMS BOHEMIA s.r.o., člen koncernu FAURECIA jednoho z předních výrobců Automotive dílů realizoval systém automatické deklarace výroby pro technologický soubor vstřikovna. Provedli jsme kompletní dodávku systému na klíč (HW, SW, montáže), a to s více než 20letými zkušenostmi v daném segmentu průmyslu.
Více
Cloud & Data Center Infrastructure

Implementace řešení dHCI ve společnosti Porsche Česká republika s.r.o.

Společnosti Porsche ČR rostly nároky na infrastrukturu, přičemž stávající řešení už nebylo dostačující. Proto jsme obnovili hardware i software a implementovali inteligentní platformu dHCI, která v současnosti patří mezi nejpokročilejší řešení na trhu.
Více
SAP Průmysl

Bezpapírová výroba v praxi aneb další kroky k Průmyslu 4.0 ve společnosti Dormer Pramet

Společnost Dormer Pramet se intenzivně zabývá inovacemi a optimalizací svých procesů. Pro řízení celé společnosti včetně výroby využívá systém SAP a již delší dobu se zabývala myšlenkou na další digitalizaci výroby. Specialisté společnosti společně s našimi odborníky připravili podrobný koncept, kde všechny oblasti zmapovali a navrhli řešení.
Více
Kybernetická bezpečnost

Bezpečnostní audit u Elektrotrans a.s.

ELEKTROTRANS a.s. je společnost patřící mezi jedničky na českém trhu v zajišťování komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Tato pozice klade vysoké nároky na bezpečnost celé IT infrastruktury společnosti. Elektrotrans jsme pomohli tuto infrastrukturu zkontrolovat pomocí penetračních testů a bezpečnostního auditu.
Více
Kybernetická bezpečnost

Kontrola infrastrukturních prvků pro Schaltag

Axians provedla externí penetrační testy se zaměřením především na hraniční infrastrukturní prvky. Poté následovalo také testování webových aplikací. Součástí testu bylo využití brute force útoku na přihlašovací údaje zaměstnanců. V rámci testování webových aplikací došlo k automatizovanému testu, který byl následován ručním testováním
Více
Kybernetická bezpečnost

Penetrační testování pro Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR spolupracuje s Axians na ochraně své infrastruktury. Axians provedl napříč ministerstvem testy ke zjištění slabých míst a zajištění ochrany aplikací.
Více
Managed Services

Service desk pro české prostředí ThermoFisher

Axians poskytla společnosti Thermo Fisher Scientific podporu při převzetí služby Service desk do domácího prostředí. Služba se skládá z 3-6 lidí včetně dedikovaného Service Delivery Managera, kteří se starají o více než 1000 uživatelů stanic.
Více

Jak vám můžeme pomoci?

Máte projekt? Otázku? Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nezávazně naše experty a my se vám co nejdříve ozveme.