Řešení pro optimalizaci nákladů

Modernizace systémů a infrastruktury přináší nárůst ziskovosti a zajišťuje hladký průběh podnikových procesů. V Axians vytváříme nákladově efektivní řešení, ať už se jedná o prediktivní údržbu, regulaci, nebo bezpečnost provozu.

Požadavky na čistší zdroje energie

Výroba energie z obnovitelných zdrojů není jen novodobým trendem, ale také závazkem společenské odpovědnosti. Výzvou je sladění nestabilní a nepředvídatelné poptávky uživatelů s nabídkou energie, jejíž výroba je plně závislá na environmentálních faktorech, které není možné ovlivnit.

Řešení pro vaše výzvy:

Ochrana sítě před kybernetickými útoky

S příchodem Smart Grid je třeba propojit všechny prvky a rovněž integrovat IT a OT. Zavádíme odpovídající opatření kybernetické bezpečnosti pro ochranu a optimální využití sítě.

Prediktivní a preventivní údržba

Zabezpečíme vaši síť před výpadky a náhlými poruchami, které jsou nejen nákladné, ale také narušují plynulost provozu. Platforma Axiom využívá strojové učení a umělou inteligenci, čímž dokáže upozornit na blížící se poruchu a pomáhá tak plánovat harmonogram údržby.

Jak vám můžeme pomoci?