SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Cesta k udržitelnějšímu světu

#allcommited

Je to způsob myšlení a životní směr

Jednou z našich základních DNA hodnot je „Staráme se o druhé“. Nejedná se pouze o prázdnou frázi, ale o naše vnitřní přesvědčení, které máme každý den na paměti a které se odráží ve všech našich činnostech.

Společenskou odpovědnost, kterou by měla převzít každá firma, si plně uvědomujeme a přistupujeme k ní svědomitě a s respektem. Vybrali jsme si udržitelný směr, což se prolíná všemi aktivitami naší společnosti. Aktivně se podílíme na zlepšování prostředí kolem nás. Díky našemu odpovědnému přístupu je Axians držitelem certifikace ISO 14001 (Environmental Management System).

Ekologická řešení pro budoucnost

Naše služby a technologie pomáhají šetřit vodou i energiemi a snižovat znečištění životního prostředí. Spolu s našimi partnery dodáváme řešení udržitelná pro budoucnost.

Pomáháme a podporujeme

Během celého roku podáváme pomocnou ruku a pomáháme těm, kteří to potřebují. Zapojujeme se do mnoha charitativních akcí – běháme pro dobrou věc, sbíráme použité oblečení a hračky pro dětský domov, získáváme peníze na splnění přání seniorů nebo podporujeme útulky pro zvířata. Naši kolegové mají srdce na správném místě.

I malá změna má velký význam

Věříme, že na detailech záleží, protože společně mají velkou sílu. Proto přemýšlíme o všem, co děláme – od uvážených nákupů produktů, po jejichž spotřebě nezůstávají zbytečné odpady, až po ekologické požadavky na naše kancelářské budovy.

Udržitelné životní prostředí

Podporujeme ekologii a zdravý životní styl, vysazujeme stromy a účastníme se úklidových akcí. Pokud je to možné, vyzýváme naše kolegy, aby se vydali do práce na kole nebo pěšky. V roce 2020 jsme společně našlapali více než 20 000 km.

Přečtěte si více o nás a našich aktivitách: