Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílaní newslettrů a šíření dalších obchodních sdělení

Já, jako návštěvník internetových stránek www.axians.cz společnosti AXIANS ICT CZ, s.r.o., IČO: 24236594, se sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200961 (dále jen „Společnost“) a osoba, která má zájem o zasílání newsletterů Společnosti, tímto

  • ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), a
  • ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,

uděluji Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů vztahujících se k mé osobě (v rozsahu e-mailová adresa), a to pro účely zasílání (šíření) newsletterů (obsahujících např. informace o Společnosti a jejích produktech, články a další zajímavosti, pozvánky atd.) a dalších obchodních sdělení (tj. všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Společnosti), tedy pro marketingové účely Společnosti.

V této souvislosti beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a mám právo tento svůj souhlas kdykoliv a bez jakékoli sankce odvolat, a to (i) odesláním emailové zprávy na adresu info@axians.cz, (ii) „odhlášením“ přímo prostřednictvím emailové zprávy, kterou mi byl/bude zaslán newsletter/obchodní sdělení či (iii) doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti (Lazaretní 925/9,Zábrdovice, 615 00 Brno). Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Dále beru na vědomí, že další informace o zpracování osobních údajů, době zpracování, mých právech s tímto souvisejících atd. jsou uvedeny zde.