Interní coaching

Rozhodli jsme se jít cestou leadershipu na principech koučování.

Jeden z našich Team Leaderů Michal Valach se nezastavil u „běžných hranic“ své role. Přišel s vizí stát se  koučem a posunout tak svůj seberozvoj na novou úroveň.  

Když se tato myšlenka dostala do povědomí našeho managementu a HR, byli jsme nadšeni. A proč? Protože nad rámec Michalovy motivace poskytovat oporu druhým ve svém osobním růstu, jsme viděli hlubší význam. Nejednalo se jen o nápad, ale o vizi, která má potenciál přinést Axians novou perspektivu, zejména v rozvoji našich zaměstnanců.  

Jaká byla cesta Michala ke koučování a jaké spatřuje výhody pro firmu? Na to jsme se ho zeptali v krátkém rozhovoru:  

Michale, proč ses vlastně rozhodl stát se koučem? 

Přibližně před dvěma lety jsem začal pracovat na vedoucí pozici. Brzy jsem pochopil, že vést lidi je specifická dovednost, která vyžaduje osvojení určitých znalostí a schopností a že efektivní vedení vyžaduje mnohem víc než jen intuitivní přístup a zdravý selský rozum. Vzhledem k tomu, že jsem o leadershipu nic nevěděl a nechtěl jsem být pouhým “schvalovačem dovolených” měřícím jen odpracované hodiny, začal jsem intenzivně studovat literaturu osobního rozvoje a leadershipu. Pročetl jsem se až ke knihám od Johna Whitmorea a Timothyho Gallweye a celé mi to začalo dávat smysl a viděl jsem v koučinku obrovský potenciál. Začal jsem se tedy ubírat touto cestou a vyhledal jsem profesionální kurz. 

 

Jaké mají lidé kolem tebe povědomí o koučinku? 

Mnoho lidí v mém okolí si jej představuje jako tajemnou metodu a sezení s magickým guru, který vás bude mentorovat a radit vám, jak máte žít. Ale opak je pravdou! Koučink pomáhá vám najít vlastní odpovědi, posunout se dál a dosahovat cílů.  

 

Když se zaměříme koučování ve firmě, jaké to podle tebe může mít výhody? 

Myslím si, že hlavní výhodou koučovacích principů je možnost vybudovat bezpečné prostředí založené na důvěře. To považuji za základní stavební kámen úspěšného a dobře fungujícího týmu. 

Důvěra mezi členy týmu je podle mého názoru klíčová. Díky tomu pak lidé spolupracují efektivněji, nebojí se otevřeně komunikovat a sdílet nápady. Další přínos vidím v rozvoji zaměstnanců, kteří se v dynamické době musejí často vyrovnávat se změnami a opouštět komfortní zónu. Zde může koučink představovat účinný nástroj.  

  

Jaká je tvoje vize a cíle pro další rozvoj interního koučování v Axians? 

Mojí vizí je vytvářet fungující týmy, pomáhat zaměstnancům v rozvoji a zvládání nových výzev. Plánuji prohloubit své znalosti týmového i životního koučinku. Rád bych také obhájil MBA práci na téma využití koučovacího přístupu pro rozvoj týmů, která by mohla pomoci šířit povědomí o koučinku mezi další team leadery. 

Přidej se k nám

Máš lásku k IT a chuť rozvíjet se nejen v oboru, ale i v leadershipu a dalších soft skills? Pak sek nám neváhej přidat!

Dej nám vědet na recruitment.vecred@axians.com nebo  mrkni na právě volné pozice.

Abychom nezůstali pouze u obecných výhod koučování, chceme s vámi sdílet konkrétní příklad, jak firemní koučování může firmu posunout vpřed. V letošním roce se zaměřujeme na rozvoj kompetencí našich Team Leaderů a koncept nástupnictví. Pro naše budoucí Team Leadery jsme připravili kariérní cestu, která zahrnuje školení a podporu Team Leaderů v rámci jejich nové role, a to prostřednictvím koučingu a mentoringu. 

Každý z nás dobře ví, že přechod z jakékoliv pracovní pozice na roli Team Leadera představuje náročnou výzvu. Proto naše nové Team Leadery podporujeme nejenom ze strany HR a stávajícího managementu, ale také mají Team Leadeři k dispozici možnost koučování. Tato synergická kombinace zdrojů a know-how nám umožňuje efektivně podporovat Team Leadery ve ztotožnění se s jejich novou rolí a v jejich růstu.  

Celkově je firemní koučování potenciálně velmi užitečným nástrojem pro rozvoj zaměstnanců a zlepšení výkonu týmů, ale je důležité pečlivě zvážit všechny přínosy a mínusy. Michal nám ukázal, že interní koučování může být výzvou, kterou stojí za to přijmout. Tato strategie nám umožňuje investovat do našich kolegů a připravit je na úspěšné řešení výzev, které budou před nimi ležet v budoucnosti.