SMART FACTORY

AVEVA PI System v Axians řešení

Špičkové řešení pro správu dat a monitoring výroby vytvořené speciálně pro překonání výzev průmyslového prostředí. Zvyšte efektivitu výroby vašeho podniku.

Sbírejte provozní data odkudkoliv a spravujte je na jednom místě.

AVEVA PI System představuje efektivní řešení pro správu dat v průmyslových podnicích. Se systémem PI shromažďujete a ukládáte provozní data z libovolného místa a zdroje a rychle extrahujete poznatky, které potřebujete k optimalizaci vašeho výrobního procesu.

Integrované portfolio řešení umožňuje provozním inženýrům, osobám s rozhodovací pravomocí a analytikům na podnikové úrovni monitorovat výrobu, vylepšit výrobní procesy, predikovat budoucí vývoj a ukládat data, které lze následně integrovat do dalších BI systémů. A to vše při zachování plného souladu s IT best practices.

S čím vám v Axians můžeme pomoci?

 • Zajistíme komplexní implementaci sběru vašich produkčních dat do PI systému a další kroky pro digitalizaci výroby vašeho podniku
 • Vytvoříme Digital Twin vašeho výrobního prostředí
 • Provedeme audit vašeho existujícího PI systému a následné doporučení, vylepšení či optimalizaci procesu zpracování průmyslových dat
 • Poskytneme školení na míru pro skupinu či jednotlivce
 • Nabídneme vám celou škálu řešení – od oprav jednoduchých chyb a optimalizaci až po komplexní přenastavení a změny architektury systému
 • Z 25 největších farmaceutických společností používá systém AVEVA PI
 • +
  Energetických společností využívá systém PI
 • %
  společností zabývajících se těžbou ropy a zemního plynu využívá PI systém
 • z 10 největších těžebních společností používá systém PI

Naše řešení v oblasti systému AVEVA PI

Co vám přinese systém AVEVA PI

Vylepšení procesů výroby na základě historických dat v PI Serveru

Na základě historických dat uložených v PI Serveru dokážete lépe a přesněji predikovat výrobu, např. objem výroby v určitém časovém období. Získané údaje jsou klíčové zejména pro kalkulaci parametru celkové efektivnost zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness), což lze porovnat s daty o spotřebě energií a surovin pro výrobu (plyn, voda, elektřina, výrobní suroviny). Zároveň získáte nezbytná data pro další výrobní a logistické systémy (údržba, správa nástrojů aj.)

Monitoring výrobních procesů v reálném čase

Monitoring je velmi efektivním nástrojem pro kontrolu kvality výroby a úsporu nákladů. Pomocí monitoringu nástrojem AVEVA PI si ohlídáte celou škálu kvalitativních parametrů jako je správná teplota a vlhkost ve výrobě, funkčnost a případné poruchy strojů, čímž minimalizujete následnou zmetkovost.
Systém zároveň umožňuje nastavení limitů a upozornění v případě poruch, či nestandardního stavu výroby.

Predikce budoucího vývoje

Nástroj umožňuje proaktivní plánování výroby na základě času a předcházení výpadkům v produkci. Například získáte přehled o tom, jak dlouho máte výrobní zařízení v provozu (kvůli možnému opotřebení zařízení a zajištění jeho včasné opravy či výměny).

Standardizované úložiště dat a online reporting

PI pomáhá vytvořit standardizovaný pohled na výrobu a umožňuje vytvářet  dashboardy, grafy či statistiky a následně exportovat data do Excelu či je importovat do jiných nástrojů pro BI analýzu a komplexnější reporty.

Digital Twin

S čím vám pomůže Digitální dvojče?

Prostřednictvím Digital Twin lze simulovat 1:1 reálné výrobní prostředí a ověřit si tak:

 • Správnost navržení plánovaných inovací ve výrobě
 • Funkčnost implementovaných nových nebo upravených procesů či výrobních postupů
 • Jaké budou mít tyto změny dopad na objem a kvalitu výroby
 •  Jaký efekt bude mít změna jednoho nebo více procesů na celý systém (Impact Management)

Analýza stávajícího PI systému

Je váš PI systém správně nastaven?

Využíváte již systém PI, ale máte pocit, že nefunguje dobře nebo by mohl fungovat lépe? Provedeme audit vašeho PI systému. Analýzou zodpovíme tyto otázky:

 • Je architektura PI systému správně navržená?
 • Nesbíráte zbytečná, nerelevantní či duplicitní provozní data?
 • Obsahují sbíraná průmyslová data chyby? Pokud ano, probíhají správná protiopatření?
 • Využíváte data, která dostáváte správným způsobem?
 • Vytváříte správné datové struktury?
 • Analyzujete data správně?
 • Interpretujete správně získaná data a pracujete s nimi dále?
 • User Access Management (pouze oprávněné osoby mají přístup k citlivým datům)
 • Je dobře nastavená bezpečnost? Jak z pohledu lidského, tak systémového?

Nabízíme školení na míru

Potřebujete proškolit personál?

Poskytujeme školení na míru. Školíme skupiny i jednotlivce dle pracovního zařazení – od techniků ve výrobě až po systémové administrátory a management – zcela dle konkrétních potřeb. Nabízíme také produktové školení – AVEVA System PI (PI OPC Interface, PI RDBMS Interface, PI UFL Interface atd.), dále PI OPC UA Connector, PI RTReports, PI Analysis and Notifications, PI System Explorer – tvorba AF struktury, PI Data Link atd.

 

 • Nabízíme řešení na míru přímo vám. Od supportu po komplexní implementaci dat do AVEVA PI.
 • Staráme se o vás. Poskytujeme pravidelné reporty, audity či školení vašich zaměstnanců.
 • Implementací to zdaleka nekončí. Stávající řešení optimalizujeme dle vašich potřeb či updatů systému.
 • Naši specialisté mají zkušenosti s implementací PI systému u více než 100 zákazníků ve více než 10 zemích.

V rámci VINCI GROUP jsme certifikovaným partnerem AVEVA

Jak vám můžeme pomoci?

Máte projekt? Otázku? Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nezávazně naše experty a my se vám co nejdříve ozveme.

 • Kliknutím na tlačítko “ODESLAT” beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.