Objednávka přepravy

Upozornění:

 • Objednat lze přepravu pouze pro PC nebo notebook.
  Pokud se jedná o záruční opravu, je nutné odeslat zařízení včetně dokladů o záruce. (Faktura obsahující výrobní číslo případně faktura a dodací list.)
 • Zákazník je odpovědný za zabalení zařízení do originálního nebo adekvátního obalu. Za případné poškození zařízení při přepravě díky špatnému obalu je odpovědný odesílatel.
 • Zákazník hradí základní diagnostiku závady v případě, že se uvedená závada neprojeví a výrobek bude shledán technikem jako plně funkční při záručním i mimozáručním servisu a také v případě, že zákazník, z jakéhokoli důvodu, odmítne po základní diagnostice odstranění závady.
 • Zákazník je povinen při jakékoliv neshodě po přijetí zakázky z opravy kontaktovat servis nejpozději 48 hod po přijetí opraveného zařízení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Firma Axians Czech Republic s. r. o. nezaručuje ani negarantuje stav zařízení, která nejsou v záruce během opravy.

Objednávka přepravy

Drop files here or
Max. file size: 20 MB, Max. files: 5.
  Zde případně přiložte přílohu. Maximálně 5 souborů.

  Kliknutím na tlačítko “ODESLAT” beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.