Objednávka přepravy

Upozornění:

  • Objednat lze přepravu pouze pro PC nebo notebook.
    Pokud se jedná o záruční opravu, je nutné odeslat zařízení včetně dokladů o záruce. (Faktura obsahující výrobní číslo případně faktura a dodací list.)
  • Zákazník je odpovědný za zabalení zařízení do originálního nebo adekvátního obalu. Za případné poškození zařízení při přepravě díky špatnému obalu je odpovědný odesílatel.
  • Zákazník hradí základní diagnostiku závady v případě, že se uvedená závada neprojeví a výrobek bude shledán technikem jako plně funkční při záručním i mimozáručním servisu a také v případě, že zákazník, z jakéhokoli důvodu, odmítne po základní diagnostice odstranění závady.
  • Zákazník je povinen při jakékoliv neshodě po přijetí zakázky z opravy kontaktovat servis nejpozději 48 hod po přijetí opraveného zařízení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Firma Axians Czech Republic s. r. o. nezaručuje ani negarantuje stav zařízení, která nejsou v záruce během opravy.

Objednávka přepravy

Drop files here or
Max. file size: 20 MB, Max. files: 5.
    Zde případně přiložte přílohu. Maximálně 5 souborů.