DIGITAL WORKSPACE

Digitální oběh dat

Automatizujte firemní procesy naším Axians systémem, který redukuje administrativní úkony na minimum. Zpracovávejte informace automatizovaně.

Flexibilní řešení digitální kanceláře pro veřejný i soukromý sektor

Naše řešení digitálního oběhu dat má ambice posunout zpracování agendy nejen ve státní správě na vyšší úroveň. Elektronická spisová služba nové generace je přívětivá k uživateli, flexibilní a spolehlivá.

Jedná se o páteřní systém organizace, který disponuje funkcemi umožňujícími automatizaci firemních procesů, elektronický oběh dokumentů v celém rozsahu a zároveň napojení na agendové systémy s možností vytěžování a předávání dat mezi eSSL a agendovými systémy. Při vývoji jsme kladli velký důraz na přehlednost a možnosti sledování stavu vyřizování dokumentů a upozorňování na definované termíny.

Sytém se naučí číst dokumenty dle přání zákazníka s 95% přesností.

 • Při tvorbě vlastních dokumentů je možné využívat automatického doplňování údajů do komponent dokumentu.
 • Připomínkování, schvalování i podepisování probíhá elektronickou formou a je možné sledovat postupné plnění.
 • Při odesílání je možné využít všech možností – ISDS, e-mail, poštovní služby apod. Pro maximální možnou míru elektronizace je možné využít napojení na konverzní poštu, či provádět konverzi dokumentů přímo v organizaci.
 • Pro ukládání a archivaci spisů je využíváno důvěryhodné úložiště.
 • Dalším důležitým nadstandardem je implementace strojového učení, které je možné využít při vytěžování dat z dokumentů.
 • ikona - tři panáčci
  Zkušený tým
 • ikona - budova
  25 let praxe
 • Vlastní vývojové centrum
 • Špičkové technologie

Cílem eSSL je být pro organizaci užitečným nástrojem ke správě dokumentů, k čemuž je nutné, aby byla eSSL uživatelsky přívětivá, a proto byla vyvinuta nová uživatelská ergonomie systému. Díky tomu je agenda organizace přehlednější a pro uživatele využitelnější.

SOLUTION ARCHITECT

Návrhář workflow

Velkým přínosem pro automatizaci procesů je možnost využití grafického návrháře workflow, kterým je možné nastavit jednotlivé pracovní procesy a zautomatizovat administraci různých typů dokumentů. Tím je kladen větší důraz na výkon vlastní agendy uživatelů a administrativní stránku při správě dokumentů nechat provádět eSSL (např. oběh smluv, faktur, schvalovací, podepisovací i odesílací procesy).

Grafy lze sestavovat dle BPMN. Je nastavené verzování jednotlivých procesů, přenositelnost mezi prostředími, není omezen počet událostí zanesených v grafu, na jeden objekt lze napárovat více procesů.

Automatická anonymizace

Nástroj pro odstranění určitých údajů v dokumentech při zachování užitečnosti těchto dokumentů. Díky automatické anonymizaci dokumentů nelze jednoznačně identifikovat určitou osobu, její data či jiné informace v dokumentech obsažených. Objekt anonymizace se systém učí dle požadavků zákazníka. Používáme vlastní knihovny, tento nástroj není závislý na subdodavatelích. Využívá metod strojového učení a neuronových sítí (AI), které lze trénovat na konkrétní typy dokumentů. Automaticky anonymizuje libovolné dokumenty. Systém může být napojený na další externí nástroje např. ke zveřejňování, odesílání či sdílení.

Digitální zpracování obrazu

Jde o převod různorodých dokumentů na text – skeny, fotografie aj. Text je následně zpracován, jsou vytěžena potřebná data, a ta jsou přenesena na místo určení k dalšímu zpracování nebo uložení. S tímto nástrojem pro digitální zpracování obrazu organizacím odpadá ruční přepisování a výrazně ušetří čas zaměstnanců pro výkon vlastní agendy. Sytém se naučí číst dokumenty dle přání zákazníka s 95% přesností.

DMS nové generace: projekt financován za podpory EU

Název projektu: DMS nové generace
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026768
Realizace projektu: 28. 7. 2021 – 31. 5. 2023

Výstupem projektu je vytvoření moderního webového Dokument Management Systému využívajícího prvky samoučící se umělé inteligence a strojového učení zaměřené na využití neuronových sítí. Produkt se stane na trhu unikátní díky využití nejmodernějších technologií a nejnovějších poznatků z oblasti sémantického vyhledávání a automatického zpracování přirozeného jazyka. Další technologií zvyšující konkurenční výhodu řešení bude technologie Blockchain, která se experimentálně propojí s biometrickým podpisem.

Jak vám můžeme pomoci?

Máte projekt? Otázku? Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nezávazně naše experty a my se vám co nejdříve ozveme.

 • Kliknutím na tlačítko “ODESLAT” beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.