NÁVRHY KONCEPCE A PORADENSTVÍ

Každá firma je jiná, ale datové centrum je vždy klíčovým prvkem, který zajišťuje plynulé a optimální fungování infrastruktury. Jeho úkolem je zabezpečit dostupnost dat a aplikací uživatelům, poskytovat vysoký výkon, rychlý přístup a spolehlivé zálohování dat.

Na základě vašich potřeb a dokonalého seznámení s prostředím vaší firmy navrhneme řešení IT infrastruktury a datového centra, které bude spolehlivou součástí fungujícího systému.

Vaše výhody s Axians:
 • Poradenství a design v oblasti architektury
 • Poradenství v oblasti optimalizace a konsolidace datových center
 • Návrhy migračních scénářů v případě využití cloudů nebo hybridně provozovaných datových center
 • Bezpečnostní audity

Technologie datových center

KOMPLEXNÍ POHLED NA IT PROJEKTY

Specializujeme se na realizaci projektů typu end-to-end.

Co nabízíme?

 • Kompletní řešení datového centra – od ICT vybavení po fyzické zabezpečení a monitoring
 • Plán zajištění obnovy (Disaster Recovery) a plán následného chodu společnosti (Business Continuity)
 • Řešení úložišť, jejich výkonnosti, dostupnosti a zabezpečení dat
 • Návrh a implementace hyperkonvergované infrastruktury
 • Návrh a implementace hybridně provozovaných datových center
 • Fyzické zabezpečení datových center
 • Správa datových center a monitoring provozu

Hyperkonvergovaná infrastruktura

Pro ještě jednodušší a flexibilnější IT

Potýkáte se se složitou infrastrukturou, příliš vysokými prostoji, dlouhou čekací dobou a klesajícím výkonem?

Elegantní a účinné řešení nabízí hyperkonvergovaná infrastruktura, která výrazně zjednodušuje infrastrukturu a umožňuje přenést všechny výpočetní, síťové, úložné a řídící komponenty pod jednoho hostitele (hypervisor).

Výhody tohoto řešení:

 • Jednotná správa komponent infrastruktury prostřednictvím přístupu jednoho dodavatele a uživatelsky přívětivého správcovského rozhraní
 • Minimalizace času potřebného na správu virtuálních infrastruktur a zvýšení efektivity procesu
 • Jednoduchá škálovatelnost a možnost rozšíření v souladu s požadavky diference růstu společnosti
 • Snížení nákladů na provoz IT infrastruktury

Příklad využití: Správa pobočky

Díky centralizované správě a vysoké úrovni zabezpečení dat zajištěné zálohováním je hyperkonvergovaná infrastruktura ideální pro použití v pobočkách – bez nutnosti vytvářet dedikované IT pozice a najímat specialisty. Hyperkonvergované infrastruktury tak optimalizují fungování i výdaje na provoz IT.

Automatizace a virtualizace

SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER (SDDC)

Rozsáhlá datová centra postavená na enterprise technologiích předních výrobců jsou často složitá, obtížně se spravují nebo vyžadují odborné znalosti. Díky SDDC řešením jsou vaše prostředky virtualizovány a k jejich dílčím prostředkům získáváte přístup pomocí samoobslužného portálu. Výsledkem je snadná a nákladově efektivní konfigurace a správa IT služeb.

Co nabízíme?

 • Softwarově definované datové centrum (servery, disková pole, sítě a zabezpečení)
 • Návrh a realizaci automatizace procesů v rámci správy ICT zdrojů

Výhody pro vaši společnost:

 • Rychlé zajišťování potřebných HW zdrojů a výkonových požadavků založené na automatické konfigurací
 • Optimální využití IT zdrojů reflektující požadavky a rychlé reakce vycházející z reálného provozu vaší společnosti
 • Nepřetržitá dostupnost na všech zařízeních napříč platformami (a cloudy)

Příklad využití: Správa pobočky

SDDC optimalizuje vaše poskytování IT na maximum. Díky centralizované správě je SDDC ideální pro použití v pobočkách.

Sítě a zabezpečení

SOFTWARE DEFINED NETWORKS (SDN)

Požadavky kladené na datová centra rostou, ale konvenční sítě datových center je často nedokážou naplnit. Komplikací je také časová náročnost a nedostupnost dokumentace a informací týkajících se využití komponent. Přístup SDN umožňuje dosáhnout požadovaných cílů a nabízí jednodušší konfiguraci i správu síťových komponent. Monitorování výkonu a dostupnost zajišťují trvale vysoký výkon služeb datového centra.

Jak vám můžeme pomoci?