Prohlášení o přístupnosti 

VINCI Energies se zavazuje zpřístupnit své webové stránky na www.axians.cz v souladu s článkem 47 zákona č. 20005-102 ze dne 11. února 2005. 

Strategie a opatření, která mají být za tímto účelem přijata, se v současné době připravují a jejich výsledkem bude zveřejnění víceletého programu, který bude doplněn akčním plánem pro aktuální rok. 

Stav dodržování předpisů 

V současné době www.axians.cz není v souladu s obecným standardem pro zlepšení přístupnosti. 

Výsledky testů 

Probíhá audit souladu a jeho výsledky budou zveřejněny na této stránce. 

Nepřístupný obsah 

Právě probíhá identifikace 

Datum přípravy tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno 01/01/2021 

Technologie použité k vytvoření webu: 

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • CMSWordPress

Zpětná vazba a kontakt 

Pokud nemůžete získat přístup k jakémukoli obsahu nebo službě, můžete kontaktovat správce webu, který vás přesměruje na přístupnou alternativu nebo na způsob získání obsahu v jiné formě. Použijte prosím níže uvedený kontaktní formulář.

Opravné prostředky 

Tento postup by měl být použit v případě, že jste informovali správce webu o defektu přístupnosti, který vám brání v přístupu k jakémukoli obsahu nebo službám portálu, a neobdržíte uspokojivou odpověď. 

Napište nám