Smart řešení

Internet věcí (IoT) se rychle mění téměř v každém odvětví trhu a průmyslu. Nabízí nám neomezené možnosti digitalizovat produkty, vyvíjet nové koncepty služeb a zavádět inovativní obchodní modely. Tato „internetizace“ leží v srdci digitální transformace. Naproti tomu to také znamená: Každý, kdo nevyužije těchto příležitostí, riskuje, že zůstane pozadu.

Zrychlete své IoT inovace s námi

S hlubokou vertikální odborností v oboru a potřebným pragmatismem pomáháme společnostem všech oborů vyvíjet a implementovat agilní řešení IoT. Používáme naše komplexní technologické a průmyslové znalosti a osvědčené postupy zavedené naší mezinárodní skupinou společností k rychlému a pragmatickému vývoji konceptů, prototypů a důkazů konceptů.

V případě potřeby rychle převedeme prototypy do stabilního výrobního systému. Navrhujeme škálovatelné, vysoce dostupné backendy a integrujeme je do stávajících IT systémů. Nebo můžeme vaše řešení ovládat i za vás – zcela v souladu s vašimi individuálními specifikacemi, abyste mohli věnovat své kapacity dalšímu digitalizačnímu projektu. Náš „krok-za-krokem“ postup zajišťuje, že digitální transformace je v každé společnosti úspěšná.

Accelerate your IoT innovations with us

AXIANS integrační platforma

Multifunkční platforma pro automatizaci a řízení technologií v rámci budov, průmyslových objektů, strojů nebo celých měst.

AXIANS integrační platforma

Jednotná integrační platforma umožňuje maximalizaci efektivity využití energetických zdrojů, šetření nákladů na provoz, dohled nad provozem technologií a v neposlední řadě také prevencí proti poruchám nebo výpadkům provozu.

Cílem této platformy bylo vytvořit inteligentní integrační prostředí, které bude agregovat jednak měření senzorových prvků, analyzovat provozní stavy a využití potřebných zdrojů a také řídit optimální chod jednotlivých provozů a spotřebičů.

Integrační platforma umožňuje:

  • Měření, analýzu a řízení spotřeby energií
  • Řízení příkonu a rezervované kapacity dle dostupných energetických zdrojů a požadavků provozu
  • Integraci provozních technologií/spotřebičů, dohled a řízení
  • Automatizované nebo vzdálené provázané řízení technologií (budov/objektů/strojů nebo technologií)
  • Monitoring a alarmy provozních nebo anomálních stavů, poruch a výpadků
  • Integraci zabezpečovacího kamerového systému, monitoring procesů a řízení jednotlivých provozů, online analýza obrazu
  • Dohled nad provozem klíčových spotřebičů a veličin (teplota, tlak, vlhkost, rosný bod apod.)
  • Připravenost pro tzv. flexibilní energetiku pro získávání efektivních energetických zdrojů
  • Přehled o stavu objektu a provozu v reálném čase
  • Online zabezpečený přístup přes mobilní aplikaci nebo internetový prohlížeč

Integrační platforma umožňuje

Přínosy integrační platformy

Podstatou platformy je integrace monitoringu (měření) a ovládání všech systémů do jednotného/spojitého celku. Tím je docíleno maximální efektivity a možnosti okamžité kontroly stavu jednotlivých zařízení.

Platforma neustále měří, vyhodnocuje a řídí veškeré připojené spotřebiče a monitorované provozy, a to jak individuálně, tak jako celek.

Jedině integrací, dohledem a řízením lze dosáhnout maximální efektivity využití dostupných zdrojů a zabránit nečekaným výpadkům nebo penalizačním platbám.