Professional Services

V Axians jsme si vědomi, že nalezení těch správných lidí ke konkrétním projektům je klíčové pro úspěch vašeho podnikání. A proto jsme tady abychom vám pomohli zajistit co nejlepší výsledky. Pro krátkodobý či dlouhodobý projekt nabízíme služby kvalifikovaných odborníků všech úrovní, jejich znalostí a dovedností.

V současné době dosahuje mnoho společností při zavádění nových, komplexních IT řešení a implementací digitálních a bezpečnostních strategií svých limitů. Jedním z důvodů je, že nelze každou změnu řešit stejným způsobem, ale je nutné vytvářet nové postupy, které pružně reagují na trendy současného trhu.

Model využívání externích zdrojů byl původně určený zejména pro jednorázové projekty. S ohledem na situaci na pracovním trhu a dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných specialistů je ale čím dál častěji využíván i pro dlouhodobou spolupráci.

Pro oba dva typy situací umí Axians jako stabilní partner nabídnout adekvátní a efektivní řešení.

V rámci společnosti Axians vám s řízením projektů dokážeme pomoci.

Outsourcing IT zdrojů

Zákazníci z různých sektorů mají možnost využít naše IT specialisty v odpovídajících úrovních seniority – od juniorních pozic, až po zkušené profesionály s dlouholetou praxí i například potřebnými certifikacemi v příslušných oborech.
Z hlediska pracovně právního vztahu si mohou dle svých potřeb zvolit alternativu využití externích kontraktorů, nebo našich interních zaměstnanců (více jak 150 pracovníků s více jak 450 odbornými certifikacemi) formou tzv. dočasného přidělení. Pro tyto účely je Axians držitelem řádné licence (povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba).

Příklady možností využití outsourcingu:

 • máte ve firmě projekty, které je potřeba zrealizovat, ale zároveň máte omezený počet kmenových zaměstnanců, který nesmíte překročit
 • plánujete jednorázové, či časově ohraničené projekty, po jejichž dokončení nebudete mít pro vlastní zaměstnance další využití
 • potřebujete zvládnout krátkodobé výkyvy nárůstu objemu pracovního vytížení
 • hledáte experty do specifických pozic, které jsou na pracovním trhu nedostupné
 • nemůžete, či nechcete investovat do vlastního výběrového řízení, následného vzdělávání zaměstnanců a chcete ušetřit při případném ukončování spolupráce
 • máte zájem implementovat nové systémy, zavádět či optimalizovat business procesy, vyvíjet a testovat nové aplikace, zpracovat tréninkové materiály nebo jinou dokumentaci atd.

Můžeme nabídnout:

 • spolupráci na krátkých, středních i dlouhodobých projektech
 • jednotlivé specialisty, nebo celé týmy
 • odborníky na různé technologie i pozice
 • úsporu v investicích do výběrových řízení, školení personálu, či na odstupném
 • přidanou hodnotu v tom, že naši pracovníci mají nejen potřebné zkušenosti, ale mnohdy též přesah do dalších oblastí
 • dočasně přidělené kmenové zaměstnance i spolupráci formou smlouvy o poskytování služeb

Hlavní oblasti:

 • projektové řízení / service management
 • business procesy (analýza, optimalizace)
 • automatizovaný reporting / dashboarding
 • architektura
 • vývoj SW systémů a aplikací
 • dokumentace / technical writing
 • testování a řízení kvality
 • IT podpora systémů a aplikací
 • kybernetická bezpečnost
 • a další (Splunk, PI System, McAfee, zálohování a obnova)

Projektové řízení na míru

Každý projekt je jedinečný stejně tak, jako prostředí společnosti, ve kterém je implementován. Z tohoto důvodu jsou naše služby projektového managementu velmi flexibilní a lze je přizpůsobit na míru potřebám vaší organizace. V rámci našeho portfolia vám dokážeme nabídnout následující služby:

 • Projektový management jako službu (PMaaS)
 • Kancelář řízení projektů (PMO)
 • Poradenství v oblasti projektového managementu
 • Projektové audity

Řízení projektů: široká odbornost

Potřebujete specializovaného projektového manažera, aby vedl a řídil váš projekt? Potřebujete implementovat komplexní program v průběhu několika let, který zahrnuje více projektů? Nebo potřebujete podporu projektové kanceláře (PMO) pro své vlastní projektové manažery? Ať jsou vaše požadavky jakékoliv, poskytneme vám vhodné, zkušené a kvalifikované odborníky – na několik týdnů, měsíců, nebo i let.

Naši projektoví experti mají dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením v mezinárodním měřítku. Jsou znalí a certifikovaní dle nejrozšířenějších světově uznávaných metodik a standardů pro řízení projektů (PMI/PMBOK, PRINCE2, IPMA, SCRUM). Zvládají jak klasické, tak agilní metodiky projektového řízení.

Projektový Management jako služba (PMaaS)

Na základě desetiletých zkušeností s řízením projektů ve významných mezinárodních firmách, společnost Axians průběžně vyvíjí kompletní projektový management jako balíček služeb a je tak schopna efektivně řešit vaše potřeby při řízení komplexních projektů a programů.

Axians PMaaS poskytuje klientům přístup k projektovým specialistům, zdrojům a nástrojům za flexibilní a předvídatelnou cenu.

Naše PMaaS portfolio nabízí komplexní služby pro správu interních projektových týmů (jako rozhraní mezi vaším IT týmem a obchodními jednotkami), ale také pro implementaci nových řešení společně s externími poskytovateli technologií a řešení v oblasti IT bezpečnostních služeb, IT infrastruktury, fúzí, akvizic a průmyslového IT.

Jsme schopni poskytnout sehraný tým projektových manažerů, organizaci PMO jakožto centrální servisní službu projektového řízení přizpůsobenou individuálním potřebám každého zákazníka. Tým spolupracuje s vedením společnosti při plánování projektu a dle dohody přebírá všechny, nebo jen některé úkoly a odpovědnosti za řízení projektu. Naši projektoví manažeři pracují ve vašich prostorách nebo jsou  k dispozici vzdáleně jako virtuální týmy – vše dle vašich potřeb a preferencí. Služby jsou nabízeny a (následně) realizovány na základě uzavřené dohody o jejich poskytování, vzájemně dohodnutými KPIs a jejich plnění je monitorováno a kontrolováno prostřednictvím pravidelných informačních schůzek.

Doplňkové služby pro vaše projekty a programy

Poradenství v oblasti projektového managementu

Hledáte správnou metodiku řízení projektů nebo osvědčené postupy pro své projekty? Případně chcete zvýšit efektivitu svých projektů? Certifikovaní programoví a projektoví manažeři společnosti Axians vám jsou k dispozici formou konzultačních služeb.

Projektové audity

Je váš projekt v kritické fázi a chcete se ujistit, že bude úspěšně dokončen? Projektoví specialisté v Axians pro vás připraví 360° analýzu projektu formou rozsáhlé zprávy současného stavu projektu s doporučením nezbytných kroků vedoucích k úspěšnému dokončení projektu.

Projektový mentoring

Zkušení projektoví specialisté společnosti Axians mohou působit jako sparring partneři a trenéři, a tím poskytovat projektovým manažerům a členům projektového týmu přímou podporu, za účelem neustálého zlepšování kvality a úspěšnosti realizovaných projektů.

IT Service Management (ITSM) – Co opravdu děláme, když řekneme, že implementujeme ITSM?

IT Service Management pokrývá kompletní životní cyklus IT služeb. Správa tohoto životního cyklu je realizována formou navrhování, plánování, dodávky, provozu a řízení IT služeb nabízených zákazníkovi.¨

Můžeme to vyjádřit i tak, že ITSM je metodika tvořená souborem osvědčených postupů, tzv. “best practices”. Každá společnost by měla používat a vylepšovat individuálně právě ty části metodiky, jenž dávají smysl v souvislosti s jejich rozsahem, složitostí a potřebami zákazníků/obchodu.

O zákazníka jde především, neboť metodika řeší zejména to, co pro něj vytváří přidanou hodnotu a to aplikováním procesního přístupu s důrazem na neustálé průběžné zlepšování.

Pokud bychom chěli použít analogii např. se stavebnictvím: chcete-li postavit dům, ITSM vám řekne, jak stavět základy, zdi, střechu, okna a hlavně – dveře do domu.

Axians může nabídnout následující ITSM kompetence:

 • Analýza stávajících procesů a implementace jejich zlepšování
 • Dodávka a správa různých procesů ITSM (např. Service Request, Service Catalog, Problem, Incident, Risk, Change, Demand, Capacity, Service Level Management atd.)
 • Jednorázové projekty týkající se ITSM, na které nemáte interní know-how, nebo dostatek zdrojů
 • Znalost ITSM podložená certifikáty a zkušenostmi
 • Obchodní analýza a poradenství

Využití ITSM služeb od společnosti Axians nabízí:

Výhody ITSM na IT úrovni:

 • Vyšší efektivita a produktivita IT prostřednictvím definovaných rolí a odpovědností
 • Odborná implementace procesů na základě obecně uznávaných best practices
 • Nadstandardní podpora při řešení problémů v oblastech regulací a souvisejících předpisů
 • Zvýšená transparentnost a porozumění IT službám
 • Významná redukce IT incidentů

Výhody ITSM na business úrovni:

 • Lepší pochopení obchodních potřeb
 • Vyšší úroveň dostupnosti IT služeb umožňující následně vyšší produktivitu firmy
 • Zvýšená hodnota a efektivita nákladů
 • Kvalitněji řízená očekávání
 • Snížený dopad incidentů na podnikání