Cesta udržitelnosti a modernizace

Jak naplnit očekávání obyvatel měst a zajistit řešení, která jsou inovativní, nízkonákladová a dlouhodobě udržitelná? Demografické změny a stále rozmanitější škála požadavků pro zlepšování života občanů jsou spouštějícími faktory, které motivují místní úřady využívat nové technologie a systémy. Společnost Axians poskytuje spolehlivou podporu a prostřednictvím digitalizace pomáhá řešit výzvy současnosti, a přitom se dívat do budoucnosti.

Vytváříme odolná města připravená na budoucnost

Pomáháme veřejným správám zvyšovat atraktivitu regionu, podporovat udržitelný rozvoj a rozvíjet kvalitu života v obcích. Zároveň nabízíme řešení, která připravují města na budoucí změny, ať už environmentální, ekonomické, nebo sociální.

Řešení pro vaše výzvy:

Chytrá města potřebují chytrá řešení

Integrační platforma Axiom umí vše, co je pro chytré město potřeba. Od parkovacích a naváděcích systémů až po energetický management. Spolupracujeme s mnoha obcemi, abychom zajistili kvalitní a bezpečné životní podmínky pro jejich občany.

Nabízíme řízení technologií budov, informační tabule, řízení osvětlení, parkovací a naváděcí systémy, centrální dispečink, kamerový dohled i senzory IoT.

AXIOM

Bezpečné místo k životu

Společně s orgány státní správy a samosprávy vytváříme řešení pro bezpečná a odolná města, která dokážou čelit možným výzvám, jež je v budoucnu čekají. Poskytujeme konzultace, testujeme, implementujeme a monitorujeme systémy kybernetické bezpečnosti pro jednotlivé organizace i komplexní městské infrastruktury.

Kybernetická bezpečnost

Infrastruktury ICT pro veřejnou správu

Správná strategie je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní zajištění služeb. Axians se stane vaším hlavním smluvním partnerem, který pro vás vybere nejvhodnější technologii a poskytne podporu při realizaci projektů.

Stáhněte si náš produktový list

Chytrá města

Jak vám můžeme pomoci?