Průmysl stojí před řadou výzev od zvýšení konkurenceschopnosti až po neustálý tlak na udržitelnost.

Průmyslové podniky, které se aktivně účastní probíhající transformace a modernizace odvětví, dokážou nejen držet krok, ale získávají výrazný náskok. Technologie umožňují zefektivnit výrobní procesy, snížit emise CO2 nebo zabezpečit infrastrukturu celého odvětví.

Nízkonákladová cesta digitalizace

Pro mnoho společností je nahrazení starších zařízení novými technologiemi velmi obtížné, často dokonce nereálné. Pomůžeme vám zapojit se do digitální transformace, ať už máte jakékoli vybavení. Společně najdeme ideální řešení v souladu s vašimi cíli i možnostmi.

Řešení pro vaše výzvy:

Prevence šetří čas i peníze

Prediktivní a preventivní údržba na základě analýz měření a vzorců chování detekuje anomálie a včas vás upozorní na blížící se incident. Pomocí efektivních síťových senzorů, které alarmují v reálném čase, vám Axians pomáhá monitorovat váš výrobní cyklus, optimalizovat procesy a předejít vícenákladům. To vše v souladu s legislativními požadavky.

Pružné a efektivní IT prostředí

Aby mohla IT infrastruktura rychle reagovat na nové požadavky, změny a aktualizace hardwaru a softwaru, musí bezchybně fungovat. Za účelem dosažení tohoto cíle implementujeme hyperkonvergované infrastruktury a nabízíme správu IT jako službu.

Správa IT služeb

Správná data jsou předpokladem úspěchu

Pomůžeme vám přeměnit vaše data na informace, vaše informace na znalosti a vaše znalosti na klíčovou konkurenční výhodu. Získáte cenný přehled o podnikových datech – a naučíte se jim porozumět a použít je jako podklad, na jehož základě se můžete kvalitně rozhodovat. V Axians využíváme vlastní nástroje pro zpracování dat ve specifických segmentech.

Bezpečnost IT a OT pro Průmysl 4.0

Modernizace výrobních strojů jde ruku v ruce se zajištěním bezpečnosti. Její podcenění zvyšuje zranitelnost zařízení, které tak může být hrozbou umožňující průnik do infrastruktury celé společnosti. Důsledkem je ztráta dat mnohdy obsahujících i strategické know-how. Může také dojít k zastavení provozu a vysokým finančním ztrátám. V Axians nabízíme technické zabezpečení, nastavení procesů, edukaci a školení zaměstnanců.

Stáhněte si náš produktový list

Chytrý průmysl

Jak vám můžeme pomoci?