Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2020, kterou pořádal Smart City Innovations Institut, z.ú. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Svazu měst a obcí České republiky, je zaměřená na inovace tzv. chytrých obcí, měst a krajů. V roce 2020 proběhl její již čtvrtý ročník. 

Do letošního IV. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se přihlásilo přes 180 projektů a konkurence byla obrovská, a to nejen vzhledem v kvantitě, ale především kvalitě. Odborná porota, skládající se z více než třiceti členů, měla letos snad nejtěžší rozhodování ze všech již proběhnuvších ročníků. Její členové při dvoukolovém hodnocení posuzovali, do jaké míry přihlášená řešení a projekty splňují 4 pilíře SMART CITY, kterými jsou Proveditelnost, Udržitelnost, Úspora a Informovanost neboli otevřenost dat a zapojení veřejnosti. U mnohých projektů provedla odborná porota také dálkové on-line hodnocení v místě realizace projektu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.“  napsal v tiskové zprávě organizátor soutěže, Smart City Innovations Institut, z.ú.   

Velice si vážíme toho, že jsme v  tak silné konkurenci získali s řešením AXIOM integrační platformy zvláštní cenu poroty za přínos v oblasti integrace technologií. 

„Toto ocenění není jenom uznání našemu týmu, který do řešení AXIOM věnoval spoustu energie a nápadů. Ale především závazek celé naší společnosti tuto platformu dále rozvíjet a snažit se ji maximálně implementovat do dennodenního života našich spoluobčanů tak, abychom zvýšili naši úroveň spolužití a životného prostředí.“ řekl  CEO společnosti Axians Jiří Vytlačil  v děkovné řeči. 

 

AXIOM integrační platforma se zrodila ve spolupráci firem Axians, Omexom, ZLD a Flowbox. Platforma vznikla díky unikátní kombinaci know-how našich společností a také díky reálným potřebám zákazníků. Výjimečnost projektu spočívá ve flexibilním způsobu použití a dynamice integrace nejnovějších trendů a technologiíAXIOM integruje a řídí již existující i nové systémy – od technologických systémů nacházejících se uvnitř budov, přes výrobní stroje či zařízení, po různorodé IoT a smart senzory.  Tím je schopen poskytnout potřebná data k optimalizaci a automatizaci procesů. Zákazník získává nejen kontrolu nad svými provozními a výrobními náklady, ale i nad zefektivněním procesů a tím šetří nemalé finanční prostředky. 

“Použitím AXIOM integrační platformy získává kraj, obec či město otevřenou platformu, která reflektuje metodiky pro oblast smart city a strategií SMART Česko z pohledu životního prostředí, udržitelnosti a zvýšení kvality života občanů” vysvětluje Pavel Waisser, specialista na chytrá řešení společnosti Axians 

Chtěli bychom tímto poděkovat celému týmu, který se podílel na zrodu řešení AXIOM. Speciální poděkování patří našim partnerům, kterými tuto platformu neustále rozšiřujeme o další komponenty.  

Toto ocenění je pro nás závazkem k tomu, abychom platformu neustále rozvíjeli a integrovali tak, aby i nadále pomáhala optimalizovat a zjednodušovat provozvýrobu a šetřit náklady. 

Více o řešení AXIOM: