Digitální transformace a řízení stávajících výrobních či provozních procesů představuje aktuální trendy vývoje průmyslové výroby a považuje se za strategickou oblast pro budoucnost fungování společnosti.

Výrobci jsou pod neustálým tlakem na zvyšování provozuschopnosti, zlepšování kvality a zajišťování bezpečnosti či dodržování předpisů – vše však při současném snižování nákladů. Toto všechno lze v dnešní době splnit nejen využíváníminovativních technologií, ale i pro tyto technologie vhodným výběrem integrační platformy.

Řídící integrační platforma

Vhodná integrační platforma dokáže pomocí automatizace procesů optimalizovat potřebu lidských, strojních i materiálových zdrojů. Současně propojuje všechna důležitá provozní data, a  pomáhá odhalit výrobně procesní nedostatky, zvýšit výkonnost výroby, či předcházet strojním závadám.

Výsledkem použití takového řešení je zaručena rychlá návratnost vstupních investic, a to platí napříč všemi průmyslovými odvětvími. V konečném důsledku získává zákazník nástroj pro snižování výrobních nákladů.

Jedno z takových řešení naplňuje modulární integrační platforma AXIOM. Ta díky své různorodosti nachází uplatnění zejména ve výrobním odvětví, nicméně jeho flexibilita umožnuje užití i v jiných odvětvích, například zdravotnictví, školství, retail. Své místo má i v developerských projektech.

Řešení v podobě AXIOM

Produkt AXIOM plní roli integrační platformy, která má za cíl integrovat všechny výrobní a provozní technologie bez ohledu na výrobce do jednoho snadno použitelného centrálního systému. Díky propracovanému uživatelskému prostředí, ve kterém se klade důraz na jednoduchost, umožnuje AXIOM snadné uživatelské řízení, monitoring a pokročilou analýzu všech výrobních či provozních technologií, jednoduše prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Axiom jako nástroj smart industry 4.0

Ve výrobě může každé zařízení představovat nejen zdánlivě velkou vstupní investici, ale může se jednat i o klíčové zařízení v celém výrobním procesu. Proto je důležité o dané zařízení pečovat a znát jeho aktuální parametry.

Pomocí AXIOM platformy lze snadno zavést monitorování výrobních a provozních zařízení spolu se sledováním klíčových fyzikálních hodnot jako jsou teplota, provozní hluk, tlak, vibrace, fázové zatížení výrobního stroje, či dohled nad četností spínání zařízení. Společně s pokročilou analytikou a funkcí strojového učení (machine learning) s sebou přináší značné výhody pro včasné rozhodování. V zabránění vzniku rizika odstávky, možnosti si údržbu plánovat a díky tomu odstávku i dost často zkrátit. Data získaná z těchto senzorů dávají celkový obraz o utilizaci jednotlivých zařízení a pomáhají tak s optimálním plánováním výrobního procesu.

V případě monitoringu výrobní cyklu (HACCP) a sledování klíčových výrobních parametrů je velkou výhodou i šetření času administrativy, na základě automatizovaného dokumentování výrobních parametrů.

Díky selektivnímu sběru dat z každého výrobního stroje, informacemi o počtu vyrobených kusů a jejich parametrů, spolu s porovnáním výrobního plánu (integrací na stávající systémy řízení výroby) lze detailně vyhodnocovat a sledovat celkovou výkonnost výroby versus její výrobní náklady.

Víceúčelový nástroj nejen do průmyslu … 

Součástí platformy je i měření a řízení spotřeb energií včetně možnosti regulace až ¼ hodinového maxima elektrické energie a plynu, komplexní řízení technologií budov nebo integrace kamerových systémů s možností rozpoznávání osob a předmětů v obraze pomocí video analýzy v reálném čase. V reálném provozu se pak tato funkcionalita používá například pro bezobslužné vstupní, parkovací a naváděcí systémy či pro detekci obličejových roušek a detekci pracovní přilby.

Bezpečnost a kyberbezpečnost

Jelikož bezpečnost řídících systémů je pro dnešní dobu nezbytnost, disponuje AXIOM velkou škálou zabezpečení. Mezi nejvýznamnější patří podpora dvoufaktorového ověření uživatelů pomocí SMS či tokenu a oddělení jednotlivých uživatelských rolí. Dále nabízí možnost zvýšení zabezpečení připojených zařízení. Tak lze například snadno zamezit neoprávněným zásahům pracovníků do dílčích regulací či vynutit vložení dodatečného kódu/pinu, pro spuštění či vypnutí konkrétního zařízení.

Výhody a využitelnost

Největším přínosem AXIOM je jeho schopnost vizualizovat a efektivně řídit systémy, zařízení a procesy s možností automatizace těchto procesů, a to i napříč, do té doby autonomních systémů.

Pod taktovkou této flexibilní a otevřené platformy tak může být nejen efektivní výrobní prostředí, prosperující komerční budova, moderní objekt občanské vybavenosti, ale může být základem i pro fungující chytré město.

Co nejvíce zákazníci oceňují …

Modularitu platformy, která umožňuje každému zákazníkovi vytvářet řešení odpovídající jeho aktuálním potřebám. Vítaná je současně také možnost následného rozšiřování o další moduly a funkcionality, včetně integrace nejmodernějších technologií, které trh přináší a které dokážou zákazníkům snížit stávající náklady a tím dosáhnout rychlé návratnosti investice.