Ve světě jedniček a nul nezapomínáme na lidskost

Získejte pro svůj IT projekt spolehlivého partnera, který se postará o bezpečnost a odborné zázemí. Externí spolupráce přináší inovativní řešení a umožňuje rychle reagovat na neustále se měnící potřeby ve světě IT.

Outsourcing IT je funkční model pro jednorázové a zejména dlouhodobé projekty, ve kterých představuje jisté řešení bez ohledu na situaci na pracovním trhu a při dlouhodobém nedostatku kvalifikovaných specialistů.

 • Outsourcing IT zdrojů
 • Projektový Management
 • IT Service Management
pro firmy, které chtějí růst

Outsourcing IT

 • Spolupracujeme s firmami z různých sektorů a zajišťujeme pro ně IT specialisty v odpovídajících úrovních seniority – od juniorních pozic až po zkušené profesionály s dlouholetou praxí i potřebnými certifikacemi v příslušných oborech. Optimalizujte s námi náklady a čas na přípravu a řízení projektů díky vysoké odbornosti, vstřícné komunikaci a rychlému pochopení potřeb vaší firmy.

Stáváme se součástí vašeho týmu

Plánujete nový projekt, ale brzdí vás omezený počet kmenových zaměstnanců? Hledáte experty na specifické pozice, kteří jsou na pracovním trhu nedostupní? Outsourcing IT je řešení pro časově omezené projekty a krátkodobé výkyvy objemu pracovního vytížení. Vhodný je také, když nechcete investovat do vlastního výběrového řízení, vývoje nových aplikací, implementace IT systémů či byznys procesů.

V Axians firmám nabízíme:

 • spolupráci na krátkých, středních i dlouhodobých projektech
 • jednotlivé specialisty, nebo celé týmy
 • odborníky na různé technologie i pozice
 • úsporu v investicích do výběrových řízení, odborného školení personálu či na odstupném
 • přidanou hodnotu nejen díky zkušenostem, ale také v přesahu do dalších oblastí
 • dočasně přidělené kmenové zaměstnance i spolupráci formou smlouvy o poskytování služeb

Hlavní obory a oblasti využití našich služeb:

 • projektové řízení / service management
 • business procesy (analýza, optimalizace)
 • automatizovaný reporting / dashboarding
 • architektura
 • vývoj SW systémů a aplikací
 • dokumentace / technical writing
 • testování a řízení kvality
 • IT podpora systémů a aplikací
 • kybernetická bezpečnost
 • a další (Splunk, PI System, McAfee, zálohování a obnova).

Z hlediska pracovně právního vztahu si můžete vybrat alternativu využití externích kontraktorů nebo našich interních zaměstnanců formou tzv. dočasného přidělení. Jsme držiteli řádné licence – máme povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba.

Projektové řízení

S respektem k jedinečnosti

Každý projekt je jiný, stejně jako prostředí společnosti, ve kterém je implementován. Proto naše služby projektového managementu přizpůsobujeme potřebám vaší organizace a hledáme originální cestu k cíli. Kterou službu z portfolia projektového řízení si vyberete?

 • Projektový management jako službu (PMaaS)
 • Kancelář řízení projektů (PMO)
 • Poradenství v oblasti projektového managementu
 • Projektové audity

Řízení projektů

s mezinárodní zkušeností

Potřebujete specializovaného projektového manažera pro řízení jednorázového projektu? Plánujete implementaci komplexního programu rozvrženého do několika let? Nebo vaši projektoví manažeři uvítají odbornou podporu projektové kanceláře (PMO)? Ať jsou vaše požadavky jakékoli, zajistíme vám zkušené a kvalifikované experty na několik týdnů, měsíců nebo i let.

Výhodou našich projektových manažerů jsou dlouholeté zkušenosti z mezinárodních projektů a certifikace dle nejrozšířenějších světově uznávaných metodik a standardů pro řízení projektů (PMI/PMBOK, PRINCE2, IPMA, SCRUM). Využívají jak klasické, tak agilní metodiky projektového řízení.

Projektový Management jako služba

PMaaS

Získejte efektivní řešení svých potřeb a přístup k projektovým specialistům, zdrojům a nástrojům za flexibilní a předvídatelnou cenu díky PMaaS. Projektový Management jako služba je balíček služeb, do kterého jsme vložili naše znalosti a desetileté zkušenosti s řízením projektů ve významných mezinárodních firmách.

 

PMaaS portfolio od Axians zahrnuje komplexní služby pro správu interních projektových týmů (jako rozhraní mezi vaším IT týmem a obchodními jednotkami), ale také pro implementaci nových řešení společně s externími poskytovateli technologií a řešení v oblasti IT bezpečnostních služeb, IT infrastruktury, fúzí, akvizic a průmyslového IT.

Vytvoříme sehraný tým projektových manažerů a organizaci PMO jakožto centrální servisní službu projektového řízení přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Tým spolupracuje s vedením vaší společnosti při plánování projektu a přebírá všechny, nebo jen některé úkoly a odpovědnosti za jeho řízení. Naši projektoví manažeři pracují ve vašich prostorách, nebo jsou k dispozici vzdáleně jako virtuální týmy. Vždy podle vašich potřeb a preferencí. Služby realizujeme na základě uzavřené dohody o jejich poskytování. Dohodnuté KPIs a jejich plnění kontrolujeme prostřednictvím pravidelných informačních schůzek.

Vhodné projektové manažery nevybíráme jen podle znalostí, ale také podle jejich osobnosti, aby se dokonale sladili s potřebami klienta a stali se jeho skutečnými partnery. To je to, co nás dělá výjimečnými.

Steven

Project Management Team Lead

Další služby pro vaše úspěšné projekty a programy

Poradenství v oblasti projektového managementu

Potřebujete zvýšit efektivitu svých projektů? Chybí vám správná metodika řízení nebo znalosti osvědčených postupů? Využijte zkušenosti a odbornost našich certifikovaných programových a projektových manažerů, se kterými můžete konzultovat své kroky.

Audity projektů

Nachází se váš projekt v kritické fázi? Chcete se vyhnout vícenákladům a získat jistotu, že bude úspěšně dokončen? Projektoví specialisté z Axians připraví 360° analýzu vašeho projektu, ve které najdete detailní posouzení současného stavu a soubor doporučení, která vás přivedou k cíli.

Projektový mentoring

Zkušení projektoví specialisté společnosti Axians budou stát v roli sparring partnera a mentora po boku vašich projektových manažerů a členů projektového týmu. Poskytnou jim tak přímou podporu s cílem neustále zlepšovat kvalitu a úspěšnost realizovaných projektů.

ITSM

IT Service Management

Implementujeme ITSM podle “best practises” a s přidanou hodnotou

V Axians je na prvním místě zákazník. Volíme vždy takové postupy, které vytváří přidanou hodnotu, a to aplikováním procesního přístupu s důrazem na neustálé průběžné zlepšování, efektivitu a úsporu nákladů.

IT Service Management zahrnuje kompletní životní cyklus IT služeb od návrhu přes plánování, realizaci a provoz až po řízení podle celosvětově uznávaných standardů.

ITSM je metodika tvořená souborem osvědčených postupů, tzv. „best practices“. Každá společnost by měla používat a vylepšovat individuálně právě ty části metodiky, které dávají smysl co do rozsahu, složitosti a potřeb zákazníků/obchodu.

Pro lepší představu si můžeme půjčit příklad ze stavebnictví. Chcete-li postavit dům, ITSM vám řekne, jak na základy, zdi, střechu, okna a hlavně – dveře do domu.

Naše komplexní ITSM služby:

 • Analýza stávajících procesů a implementace jejich zlepšování
 • Dodávka a správa různých procesů ITSM (např. Service Request, Service Catalog, Problem, Incident, Risk, Change, Demand, Capacity, Service Level Management atd.)
 • Jednorázové projekty ITSM, na které nemáte interní know-how nebo dostatek zdrojů
 • Znalost ITSM podložená certifikáty a zkušenostmi
 • Obchodní analýza a poradenství

Příležitost získat víc

s ITSM od Axians

 • Vyšší efektivita a produktivita IT prostřednictvím definovaných rolí a odpovědností
 • Odborná implementace procesů na základě obecně uznávaných best practices
 • Nadstandardní podpora při řešení problémů v oblastech regulací a souvisejících předpisů
 • Transparentnost a porozumění IT službám
 • Významná redukce IT incidentů
 • Lepší pochopení obchodních potřeb
 • Vyšší úroveň dostupnosti IT služeb umožňující následně vyšší produktivitu firmy
 • Zvýšená hodnota a efektivita nákladů
 • Kvalitněji řízená očekávání
 • Snížený dopad incidentů na podnikání

 

 

 

Jak vám můžeme pomoci?